Arxiu | Notícies CEC RSS feed for this section
El MEP convoca un curs d’Agents Pastorals Penitenciaris

El MEP convoca un curs d’Agents Pastorals Penitenciaris

El Ministeri Evangèlic a Presons compta actualment amb més de 90 persones acreditades com a Agents Pastorals per realitzar la tasca d’assistència espiritual als interns dels centres penitenciaris catalans. A aquests Agents, s’hi afegeixen les més de 200 persones que col·laboren més o menys formalment.  D’aquesta manera, el MEP arriba a donar assistència espiritual i [...]

Continuar llegint
El MEP convoca un curso de Agentes Pastorales Penitenciarios

El MEP convoca un curso de Agentes Pastorales Penitenciarios

El Ministerio Evangélico en Prisiones cuenta actualmente con más de 90 personas acreditadas como Agentes Pastorales para realizar  labor de asistencia espiritual a los internos de los centros penitenciarios catalanes. A estos Agentes se añaden las más de 200 personas que colaboran más o menos formalmente. De esta manera, el MEP llega a dar asistencia [...]

Continuar llegint
30 aniversario del CEC

30 aniversario del CEC

Si pensar y articular un proyecto requiere visión, iniciarlo y mantenerlo en el tiempo requiere osadía y coraje, además de esfuerzo, voluntad y, en tanto que cristianos, la dirección de Dios. Todos estos elementos confluyen en la celebración del 30 aniversario del Consejo Evangélico de Cataluña que tendrá lugar, en Barcelona, el 3 de junio [...]

Continuar llegint
30 aniversari del CEC

30 aniversari del CEC

Si pensar i articular un projecte requereix visió, iniciar-lo i mantenir-lo en el temps requereix gosadia i coratge, a més d’ esforç, voluntat i, en tant que cristians, tenir la direcció de Déu. Tots aquests elements es donen en la celebració del 30è aniversari del Consell Evangèlic de Catalunya que tindrà lloc, a Barcelona,  el [...]

Continuar llegint
Nova publicació del CEC

Nova publicació del CEC

El Consell Evangèlic de Catalunya va presentar el passat 26 de març el segon volum del llibre ‘L’Església i la societat des d’una perspectiva protestant’, dins la col·lecció Actualitat, en un acte que va comptar amb la col·laboració de Daniel Rodríguez, pastor a Mataró i president de la FEREDE. El llibre, a l’igual que el [...]

Continuar llegint