VIII CONGRÉS EVANGÈLIC | COMITÉ DE CONCLUSIONS

500REFORMA / COMITÈ DE CONCLUSIONS
Publiquen les conclusions del VIII Congrés Evangèlic
Escrit per Taula de Conclusions del VIII Congrés Evangèlic / Redacció: Actualitat Evangèlica

Pastors i líders evangèlics van reflexionar junts durant dos dies d’intenses sessions de treball per reafirmar-se en les seves arrels i estendre’s cap al futur sota el lema, “La Reforma continua”.

(MADRID, 24/07/201) El passat divendres 14 va concloure el VIII Congrés Evangèlic que es va celebrar a Madrid els dies 12 al 14 de juliol, al Wizink Center (Palau d’Esports), en el marc dels actes commemoratius del 500º aniversari de la Reforma protestant.

Els participants, uns mil pastors i líders, homes i dones de diferents nivells de responsabilitat ministerial i representativitat, nacionals i estrangers, es van donar cita per reflexionar sobre la fe, els principis i els valors del protestantisme amb una mirada posada en les seves arrels històriques, a fi d’analitzar els desafiaments del present i projectar-se cap al futur.

DOCUMENT DE CONCLUSIONS
“La Reforma protestant iniciada fa 500 anys, que avui commemorem és un moviment que va transformar la realitat de l’Església cristiana i de la societat occidental. La traducció de la Bíblia a les llengües vernacles va permetre que les arrels de la Reforma s’enfonsessin en les Escriptures. Avui, els cristians protestants, reconeixem un origen comú que pot resumir-se en els principis solus Christus, sola gratia, sola fide, sola Scriptura, soli Deo glòria, que donen fe de la nostra identitat, també anomenada evangèlica “.

Aquestes paraules formen part del preàmbul d’un document de conclusions de tres folis que acaba de ser fet públic per la Taula de Conclusions del VIII Congrés, coordinada per Daniel Casado, exdirector del Col·legi L’Avenir, i integrada, al seu costat, per Xesús Manuel Suárez (AEE), Julio Díaz (UEBE), Jesús Caramés (FADE) i Jorge Fernández (FEREDE). El treball d’aquest comitè ha estat el de recollir i sintetitzar totes les aportacions fetes pels congressistes en les Taules de Treball i redactar el document final.

En aquest document, es recullen les conclusions de les reflexions que, sobre quatre eixos temàtics principals (Bíblia, Història, Església i Missió), van desenvolupar els participants dividits en unes 70 taules de treball, durant dos dies d’intensa labor.

El document està dividit en dues parts, un titulat, “Conclusions per a l’àmbit eclesial”, d’anàlisi, autocrítica i recomanacions; i un altre de “Conclusions per a l’àmbit social”, que recull una sèrie de denúncies sobre alguns dels greus problemes que afecten la societat actual, i davant els quals les esglésies evangèliques se senten interpel·lades i particularment compromeses.

“CONCLUSIONS PER L’ÀMBIT ECLESIAL”
En la seva mirada introspectiva, el VIII Congrés expressa la seva reafirmació en l’autoritat de la Bíblia com “Paraula de Déu i autoritat normativa en matèria de fe i conducta” (Sola Escriptura), i manifesta la seva preocupació per la pèrdua de centralitat de les Sagrades Escriptures en la predicació, i davant “models eclesials en què l’autoritat de la Paraula de Déu és sotmesa als valors de la societat o a lideratges autoritaris”.

Pel que fa a la unitat de l’Església, es reconeixen la pluralitat, la multiculturalitat i la diversitat com a “elements enriquidors, signes de la vitalitat en l’Esperit”, i es recomana una reflexió sobre els principis que sustenten la llibertat de consciència, “davant diferents formes de legalisme en el si de les esglésies “. Es proposa, a més, una reflexió teològica sobre els principis bíblics que sustenten la unitat de l’Església.

Es reproven els models de lideratge autoritari i sectaris, en contraposició amb el model de Jesús, orientat al servei als altres, en humilitat, treball en equip i, contraposant l’autoritat moral i espiritual a l’autoritarisme.

S’anima els creients a “ser llum” en una societat secularitzada, mitjançant la proclamació dels valors ètics i morals de l’evangeli, encarnant-los i sent exemple per al proïsme. “L’Església és església en societat, perquè està cridada a l’anunci i encarnació del Regne de Déu”. En aquest propòsit, s’afirma l’actualitat i rellevància de les cinc soles que van vertebrar la Reforma Protestant.

Es reconeix la necessitat d‘abandonar el gueto, al qual les esglésies evangèliques van ser relegades pel franquisme i renovar l’estratègia missionera davant els desafiaments de la complexa societat actual, afrontant els canvis de paradigma, no com una amenaça, sinó com una oportunitat.

“CONCLUSIONS PER L’ÀMBIT SOCIAL”
Davant els desafiaments que afronta la societat del segle XXI, 500 anys després que Luter clavés les seves 95 tesis a la porta de l’Església del Castella de Wittenberg, els participants del VIII Congrés Evangèlic declaren sumar-se a les iniciatives socials que, entre altres coses, denuncien:

Els sistemes econòmics, socials, Polítics i eclesials que esclavitzen, exploten o oprimeixen les persones, o que impedeixen o limiten el seu desenvolupament integral, ja que “s’oposen frontalment als principis bíblics”.

Las noves formes esclavitud i tracta de persones, com el treball infantil o l’esclavitud sexual, així com tota forma de violència de gènere i de discriminació de les dones.

La passivitat de les institucions nacionals i internacionals davant el drama dels fluxos migratoris.

La explotació de la naturalesa, creació de Déu, sota el principi del màxim rendiment econòmic i en contra del desenvolupament sostenible.

El consum irresponsable, la contaminació i les accions que afecten el canvi climàtic , com l’ús d’energies contaminants i no renovables, o les pràctiques contràries al reciclatge dels recursos naturals.

Les iniciatives legislatives i socials que conculquen drets, especialment els referits a la llibertat religiosa, d’expressió i de consciència i de qualsevol altra que promogui privilegis a algun grup o col·lectiu social en oposició a la igualtat de drets davant la llei

Aquestes són les línies essencials d’un document que, s’espera, servirà per marcar el rumb al Protestantisme espanyol, almenys en la pròxima dècada.

Font: Taula de Conclusions del VIII Congrés Evangèlic / Redacció: Actualitat Evangèlica

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats