DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

En el darrer Ple de l’Ajuntament de Barcelona, del passat 21 de juliol, l’Il·lustríssim Sr. Gerard Ardanuy i Mata, en la seva condició de regidor, actuant en el seu nom i representació. Després de saludar al Sr. Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, i Sr. Enric Vendrell, director general de la Direcció General d’Afers Religiosos, ha llegit la següent DECLARACIÓ INSTITUCIONAL:

El Ple de l’Ajuntament de Barcelona:

1.- L’Ajuntament de Barcelona, en nom de la ciutat, reconeix la important aportació que va suposar la reforma protestant a la transformació religiosa, i també política i social. Fou en aquest sentit, una dissidència que va canviar Europa i el món.

2.- Saluda i felicita a les esglésies protestants, en la seva pluralitat, i també tots els conciutadans i conciutadanes que estan celebrant espacialment l’efemèride, alhora que els agraeix la seva aportació quotidiana a la vitalitat i al progrés de Barcelona, una ciutat que sabem i volem respectuosa de la seva pluralitat.

3.- Es compromet a participar de forma efectiva als actes commemoratius que es celebraran a la ciutat per aquest cinquè centenari.

4.- Recorda i honora el homes i les dones protestants als qui ha estat prohibit viure públicament la seva fe i que, per les seves creences, van ser objecte de persecució i de discriminació, i també els que han treballat i lluitat pel reconeixement i la normalització del fet protestant a Barcelona i Catalunya.

5.- Recorda especialment el teòleg Dietrich Bonhoeffer, que fou vicari luterà a Barcelona i que, posteriorment, fou executat a un camp de concentració nazi.

6.- L’Ajuntament de Barcelona, des de una perspectiva laica, reitera el seu compromís amb la llibertat religiosa i de consciència, com a condició sine qua non per al respecte de la dignitat de les persones i per a una convivència fecunda i creativa en el si de la ciutat, celebra la pluralitat religiosa i confessional de la ciutat. I la celebra en un moment en què els conflictes socials i religiosos s’estenen per Europa i són font d’odi i exclusió. Davant aquesta realitat, Barcelona condemna l’antisemitisme, la islamofòbia, la cristianofòbia i d’altres formes de discriminació per raons de creença i es compromet a treballar perquè totes les visions del món, religioses o no, convisquin de manera respectuosa, en llibertat i igualtat.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats