BARÒMETRE SOBRE LA RELIGIOSITAT

El Baròmetre sobre la Religiositat mostra una ciutadania més conscient de la importància del fet religiós
La societat catalana és cada vegada més conscient de la importància de disposar d’uns mínims coneixements sobre les característiques de les diferents confessions.
Butlletí d’Afers Religiosos | juliol 2017 #54 | 05/07/2017 10:07

Aquesta és una de les principals conclusions que es pot extreure del Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat de l’any 2016 que tot just s’acaben de fer públics.
En concret el 68,1% dels catalans consideren que és molt o bastant important disposar de cert coneixement sobre la diversitat religiosa per tal de comprendre algunes expressions culturals o artístiques o determinades situacions polítiques. Un percentatge sensiblement superior al 61,1 % que van manifestar aquesta opinió l’any 2014.
Dels resultats del Baròmetre també se’n pot deduir una millora pel que fa a la percepció de les relacions entre les diferents comunitats religioses del país i una estabilització al voltant del 5 % en el nombre de persones que s’han sentit discriminades per motius religiosos. Pel que fa a la composició de la societat catalana, el Baròmetre confirma que més de la meitat dels catalans s’identifica com a catòlic i també assenyala un cert fre en el creixement de les minories religioses.
El Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat és un estudi impulsat per la Direcció General d’Afers Religiosos en col·laboració amb el Centre

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats