EL FET RELIGIÓS EN LA CATALUNYA DEL FUTUR

El passat 21 de febrer va tenir lloc a la Sala Auditori del  Parlament de Catalunya, la presentació pública del document ‘El fet religiós en la Catalunya del futur’ – Drets humans, reconeixement i cooperació.
Presidit per la presidenta del Parlament, la Sra. Carme Forcadell, va comptar amb la participació de representants de diferents entitats del món religiós a Catalunya, i entre elles el Consell Evangèlic de Catalunya, representat pel nostre secretari general, Sr. Guillem Correa.

Transcrivim a continuació el seu discurs:
‘M’adreço a vostès en la meva qualitat de Secretari General del Consell Evangèlic de Catalunya.
Tal i com vostès ja saben, la Comunitat Protestant és reconeguda pel seu nombre de centres de culte, més de 750 -segons estadístiques oficials-, i amb més de 150 institucions pròpies, com la segona minoria religiosa del país, després de l’Església Catòlica.

Per la seva banda, la Comunitat Protestant s’organitza a si mateixa en el Consell Evangèlic de Catalunya amb més de 35 anys d’història i de representativitat.
El motiu de la nostra presència en aquest acte és fruit de la nostra ferma convicció que la Llibertat Religiosa és un bé preuat que hem de preservar en tota societat i especialment en les societats que es defineixen a si mateixes com a democràtiques.

La Llibertat Religiosa troba el seu fonament, entre d’altres, en els Drets Humans com a marc referencial indiscutible avui en dia.
El repte que ha d’afrontar tota societat moderna és el de traslladar el desenvolupament dels Drets Humans, en la seva particularitat de la Llibertat Religiosa, en Lleis, Decrets, Normes, Usos i Costums que no només responguin als criteris de la majoria i que respecti les minories, sinó que garanteixin l’encaix d’aquestes minories.
En el cas de la Comunitat Protestant val a dir que aquest encaix encara no s’ha aconseguit.

Cert que tenim dret a expressar-nos i que tenim dret a reunir-nos, però el reconeixement dels nostres drets col·lectius s’allunyen molt del que hauria de ser.
Aquesta és una de les principals raons per les que volem deixar constància de la nostra voluntat d’adherir-nos a la iniciativa que es presenta avui, però també volem anunciar que presentarem el nostre propi document per contribuir a visualitzar la pluralitat religiosa del país.

Des de la nostra comprensió la Llibertat Religiosa, i les lleis i pràctiques que la concreten, han de garantir el principi d’igualtat i el principi de neutralitat.
El principi d’igualtat entre els actuals privilegis que gaudeix la societat civil organitzada davant les minories religioses i el principi d’igualtat entre les diferents confessions religioses.
És evident que aquest principi d’igualtat s’ha de viure des de l’equitat però sense que aquesta aportació desdibuixi la primera.
El principi de neutralitat, per part de les diverses administracions, no ens ha de portar a la passivitat administrativa, sinó a garantir la cooperació activa entre l’Estat i les confessions en tot allò que ambdues parts considerin d’interès mutu i no només en la imposició, per part de l’Estat, del seu punt de vista.
Experiència per la que els protestants ja hem passat massa vegades.

Esperem i desitgem que aquesta presentació contribueixi a prendre consciència col·lectiva que sense Llibertat Religiosa efectiva els Drets Humans no estan garantits entre nosaltres’

Guillem Correa, Secretari General del CEC

Podeu veure l’acte sencer a través del següent enllaç. La participació del nostre secretari general comença a partir del minut 45’

https://www.youtube.com/watch?v=l9KSq6Gbkn0

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats