LLOC DE TREBALL: COORDINADOR OFICINA TÈCNICA PER A ONG

OBJECTIU GENERAL DEL LLOC
Administrar i supervisar la gestió administrativa de l’entitat, així com el compliment de les obligacions fiscals, laborals i tributàries de l’entitat i les tasques derivades de les mateixes. Formar part de l’equip de gestió i coordinació dels projectes de l’ONG.

COMPETÈNCIES

- La persona que ocupi aquest lloc estarà a càrrec de:
- Responsable de les tasques administratives, comptables i fiscals de l’entitat, assistida per un gestor extern.
- Seguiment dels diferents projectes i actuacions de l’entitat.
- Participació en el disseny, creació i justificació de subvencions.
- Supervisió de la gestió econòmica i la tresoreria de l’entitat, assistida per la gestora externa. Tots dos han de retre comptes al Patronat de la Fundació.

RESPONSABILITATS
1.    Gestió de l’administració de l’entitat i de les tasques derivades: arxiu, correspondència, nòmines i salaris, factures, rebuts, assegurances, etc.
2.    Gestió de la tresoreria, caixa, bancs i rendició de comptes.
3.    Comunicació amb les administracions públiques, locals i del tercer sector.
4.    Supervisió de pagaments, compliment dels mateixos, bancs, préstecs i tresoreria.
5.    Suport als diferents departaments en les gestions administratives, en els projectes, subvencions i justificació administrativa dels mateixos.
6.    Elaboració de plans de treball.
7.    Agenda del Patronat, actes, reunions i supervisió del compliment dels compromisos legals de la Fundació davant del Patronat.
8.    Supervisar el compliment de les memòries anuals de l’entitat.
9.    En cas necessari, participació en actes institucionals com a delegat/da de la institució.

PERFIL REQUERIT
- El lloc requereix una persona amb formació i amplis coneixements administratius, comptables i fiscals, i de gestió d’ONG.
- Alta capacitat per relacionar-se i interactuar amb entitats del tercer sector, administracions públiques i privades, tant de l’administració catalana, estatal com europea.
- Capacitat de gestionar i dinamitzar equips de treball.
- Correcte maneig de les noves tecnologies, ofimàtica i mitjans de comunicació seran altament necessàries per a l’acompliment d’aquest lloc de treball.

Es valorarà:
- Experiència en Fundacions i entitats del tercer sector.
- Formació en l’àmbit de l’Administració i / o Àrea Social.
- Coneixement en informàtica, ofimàtica, eines i utilitaris derivats.
- Domini del castellà i català, C1 o equivalent.
- Experiència en gestió d’entitats sense ànims de lucre; processos de qualitat; rendició de comptes i transparència fiscal.

- Es valorarà altres idiomes com l’anglès i el francès.
- Es valorarà l’experiència en projectes dirigits al tercer sector i de cooperació internacional.
- Es valorarà la formació en gestió de grups de treball, coaching, o similar.
- Permís de conduir B.

CONDICIONS LABORALS
- Contracte inicial 3 mesos prorrogables.
- Jornada de 20 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 h., El lloc de treball està ubicat a Blanes.
- Incorporació immediata.
- Possibilitat futura d’ampliació de jornada laboral a 8 h.

Les persones interessades en el lloc de treball han d’adreçar la seva sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic: secretaria.ccfeam@gmail.com

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats