CRISTIANS SENSE IDENTITAT?

OPINIÓ | Ventijol suau | per Guillem Correa, pastor a Barcelona
Darrerament hi ha una moda, en determinats entorns, de menystenir les tradicions eclesiàstiques per tornar a la “puresa de l’evangeli”. Identificar-nos com a Metodistes, Baptistes, Assemblees de Déu o de Germans, com Església de Déu o com Església de Crist diuen que és un obstacle per a la fe i pel testimoni de la nostra fe.
Els qui així pensen es presenten a ells mateixos no ja com a evangèlics, sinó només com a “cristians”.
El resultat final d’aquest procés, amb totes les excepcions que calgui reconèixer per no ofendre ningú, és que els qui així pensen acaben distanciant-se de la resta de cristians.
Com que, segons ells, la resta de cristians no interpreta “correctament” el text bíblic cal marcar distància per a no “confondre” la gent.
De fet, acaben fent el seu propi camí gairebé en solitari.
D’aquesta manera el que inicialment volia ser, al menys teòricament, un retorn a la “puresa de l’evangeli” es transforma en una barrera de separació més gran que les anteriorment existents.
I dic més gran perquè, avui en dia, la immensa majoria de les famílies denominacionals evangèliques, velles o noves, caminen plegades en el testimoniatge i en l’acció.
Cadascuna d’aquestes famílies denominacionals evangèliques, velles o noves, entén que la unitat del Cos de Crist es fa palesa en la unitat del testimoniatge i de l’acció de l’Església.
Cadascuna d’aquestes famílies denominacionals entén la seva pròpia tradició eclesiàstica com un valor que enriqueix el patrimoni comú.
Cadascuna d’aquestes famílies denominacionals entén la seva identitat com la garantia de poder participar en el diàleg comú des del coneixement de saber qui és un mateix i qui són els altres.
La Unitat de l’Església no és ni la unitat orgànica ni la unitat consistent en que els altres acceptin la meva “superioritat doctrinal”. La Unitat de l’Església és la unitat del testimoniatge i de l’acció que demostra que les diverses identitats no són un obstacle, sinó el que fa possible aquest testimoniatge comú al servei dels altres.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats