INTERÈS DEL GOVERN SOBRE EL CLIMA INTERRELIGIÓS A CATALUNYA

O P I N I Ó  |  Ventijol suau  |  por Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC  |

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha manifestat, en la persona de la seva Vicepresidenta, la senyora Joana Ortega -acompanyada pel Director General d’Afers Religiosos, el senyor Enric Vendrell- el seu interès per saber quin és el clima interreligiós que es viu a Catalunya arran dels darrers esdeveniments internacionals.
En aquest sentit ha encarregat una enquesta, de la qual pròximament en donarà els resultats, per saber quina és la posició de l’opinió pública catalana en relació a la qüestió que ens ocupa.
En la mateixa línia de treball ha convocat els membres del Grup de Treball Estable de les Religions (GTER) per escoltar-los.
En el decurs de la conversa mantinguda s’ha posat en evidència el bon clima interreligiós que es viu a Catalunya actualment. Aquest bon clima és el resultat de la bona feina feta, entre d’altres, pel Grup de Treball Estable de les Religions.
Novament s’ha posat en valor l’existència del GTER degut al fet que, malgrat que entre nosaltres ho vivim com una realitat normal i habitual, en la majoria de països del nostre entorn tot just ara es plantegen la necessitat de dotar-se d’un organisme d’aquestes característiques.
La trajectòria de més de 10 anys de treball conjunt del GTER fa possible que actualment ens puguem plantejar si el que s’ha fet fins ara és suficient, en les presents circumstàncies, o si cal prendre noves iniciatives.
Que el Govern tingui interès en escoltar què pensa l’opinió pública i el que coneixen els representants de les Confessions Religioses és una bona notícia.
Segurament el següent pas ha de ser posar en valor el que fins ara tenim i fer-ho de tal manera que la majoria de la nostra societat ho sàpiga i, a més a més, tingui bona cura de no perdre el que ja hem aconseguit.
Aquest interès per mantenir i, fins i tot, millorar, si fos possible, el bon clima interreligiós existent és, i ha de ser, una responsabilitat compartida.
Les Confessions Religioses i la societat civil organitzada en tenim una responsabilitat molt especial juntament amb els mitjans de comunicació sense oblidar que el 2015 és any electoral.
És a dir: també els partits polítics tenen davant seu el repte de treballar per mantenir i engrandir el bon clima interreligiós existent.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats