RÈCORD D’ALUMNES EN EL CURS AGENTS PASTORALS 2015

Enguany, la convocatòria que el Centre d’Estudis Joan Vallès (CEJV) ha obert per al curs “Agents Pastorals als centres penitenciaris” ha tingut una amplíssima acceptació.

Gairebé 50 persones s’hi han inscrit, la qual cosa suposa un important increment de recursos humans per al Ministeri Evangèlic a Presons (MEP) que el Consell Evangèlic coordina en tots els centres penitenciaris de Catalunya, en base a l’acord marc entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consell Evangèlic de Catalunya, signat ara fa vint anys.

Aquesta important acollida significarà una revitalització dels equips i la possibilitat d’ampliar l’atenció espiritual que s’ofereix als interns i a les internes que ho desitgen, així com altres actuacions en l’àmbit de l’acompanyament, del lleure i de l’esport.

Una dada a tenir en compte és que la diversa procedència geogràfica dels alumnes, vinguts de les quatre demarcacions de Catalunya, permetrà que la tasca del MEP es consolidi i estengui de forma significativa.

El Curs va finalitzar el 7 de febrer amb una valoració molt positiva per part dels alumnes respecte dels continguts i del professorat. S’ha dut a terme a l’Església Evangèlica Baptista Bona Nova, de Barcelona, que ha cedit les seves instal·lacions, per a tal fi.

Recordem que el CEJV ofereix formació en l’àmbit social des d’una perspectiva cristiana i que, com a escola reconeguda dins del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, els alumnes reben de part del Departament de Benestar i Família la corresponent acreditació.

Les entitats i/o esglésies que desitgin capacitar els seus voluntaris en l’àmbit social poden contactar a: cejv@consellevangelic.cat o al 93 424 10 20.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats