DOBLE CONDEMNA

O P I N I Ó  |  Ventijol suau  |  per Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC  |

Primera idea:
Els darrers esdeveniments terroristes del 7 d’aquest mes a Paris contra el setmanari ‘Charlie Hebdo’ només mereixen la més contundent condemna. Sense matisos. Sense paraules disfressades. Clar i molt alt: és un acte reprovable i condemnable. I així ho hem de fer i ho fem des de la Comunitat Protestant.
Segona idea:
El que també ha de quedar molt clar és que és un acte terrorista realitzat per terroristes. Terroristes que no tenen res a veure amb cap tipus de religió ni de religiositat.
No són persones religioses que cometen un acte terrorista.
Són terroristes que cometen un acte terrorista.
Acte terrorista i persona religiosa és una contradicció en termes: o terrorista o religiós. S’ha d’escollir. Ambdues realitats són incompatibles en una mateixa persona.
La tercera, i darrera, idea.
Cal posar sobre la taula la reivindicació de la convivència i de la pau social.
No hem de fer el joc als terroristes, que volen exportar la seva guerra entre nosaltres.
La nostra és una societat pacífica i cridada a ser pacificadora.
Tenim dret a la discrepància però en una societat democràtica, és a dir: de dret, les discrepàncies es resolen pacíficament en els tribunals de justícia.
I aquesta és la gran lliçó que no hem d’oblidar mai.
Clar que aquest setmanari va ofendre més d’una consciència i va ferir més d’una sensibilitat. Fins i tot podem admetre que va blasfemar (Ofendre el que es considera sagrat per part d’una religió). Però, fins i tot, la blasfèmia s’ha de defensar en un tribunal. I quan es dicti sentència aquesta s’haurà d’acatar: Els presumptes ofesos i els presumptes ofensors.
Aquesta és l’essència de la democràcia.
Cal recordar, en aquest punt, que la democràcia moderna ha nascut en el si de la tradició protestant i que, amb el temps, aquest comportament social s’ha anat imposant a bona part del nostre món. És a dir: sabem de què parlem.
Siguem demòcrates.
I perquè ho som: condemnem a tothom que vol recórrer a la violència per defensar les seves discrepàncies.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats