PASTORAL HOSPITALÀRIA

S’ha reunit la Comissió de Seguiment de la Pastoral Hospitalària del CEC que coordina la implementació dels acords que es deriven del Conveni Marc signat enguany entre la Generalitat i el CEC.

En virtud d’aquest Conveni es garanteix el dret a l’assistència religiosa dels malalts evangèlics ingressats en centres hospitalaris públics i dels seus familiars.

D’entre les principals qüestions en què s’està treballant destaquen tot un seguit de tasques que necessàriament s’han de dur a terme en una primera fase del projecte, com són el currículum formatiu per als agents pastorals, la constitució del claustre de professors que impartiran la formació, la coordinació de l’actuació dels voluntaris, la promoció del servei i les relacions amb els centres hospitalaris inclosos en la xarxa de centres d’internament d’utilització pública de Catalunya.

 

 

 

 

Tal com es va anunciar, a finals de juliol de 2014 es va signar el Conveni Marc de col·laboració entre la Generalitat i el Consell Evangèlic per garantir l’assistència religiosa evangfèlica als centres hospitalaris publics de Catalunya.

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats