40 ANYS FORMANT PASTORS

O P I N I Ó  | Ventijol suau  |  per Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC  |

La Facultat Internacional de Teologia Protestant IBSTE està celebrant els seu 40è aniversari. Aquesta notícia ens fa mirar enrere per preguntar-nos com hem arribat fins aquí.
Cal recordar que a l’Església no sempre s’ha demanat que els seus pastors tinguin una formació bíblica i teològica per ser ordenats. Aquesta demanda va començar poc després de la Reforma Protestant amb el propòsit de contrarestar la ignorància i la perplexitat en què havia viscut el clergat durant d’edat mitjana.
Aleshores va començar l’actual tradició dels Seminaris.
Des de l’inici de l’Església els pastors, quan començaven el seu ministeri, no tenien una formació religiosa superior a la resta de la comunitat. En aquells anys, el Catecumenat durava entre dos i tres anys. Un cop batejats qui sentia la vocació de servir l’Església i podia aportar una formació secular complementària podia optar al ministeri pastoral.
Amb la constantinització de l’Església gràcies a l’Edicte de Milà, pel qual l’Emperador Romà promovia la religió cristiana com a la del imperi, la situació va canviar radicalment.
L’Església va passar de ser perseguida a ser protegida i les multituds van decidir acceptar la fe cristiana.
Amb poc temps, dels tres anys de catecumenat es va passar als 80 dies i més tard es va reduir als 40 dies.
I aquesta era la formació teològica, i poc més, que rebien els qui volien servir en el ministeri pastoral.
El sorgiment de les facultats de teologia no va resoldre la qüestió perquè qui s’hi matriculava ho feia per créixer en el seu coneixement però no pas perquè es preparés per servir com a pastor.
Per aquesta raó gairebé tots els matriculats continuaven de per vida els seus estudis, perquè no ho feien com un pas previ per ser ordenats.
Va ser a les darreries del franquisme quan entre nosaltres es va poder endegar el procés que el protestantisme havia començat en el segle XVI.
Després de segles de persecució i marginació s’obria una escletxa d’esperança.
Aquell incipient Institut Bíblic s’ha transformat en l’actual Facultat Internacional de Teologia IBSTE.
Si l’Institut Bíblic va fer possible que la Reforma Protestant del segle XVI arribés a nosaltres, educativament parlant, la Facultat de Teologia ens ha de permetre afrontar els reptes per aconseguir que el Protestantisme no arribi tard al segle XXI.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats