Enfocats a l’esperança

Mirant més el futur que el present i, sobre tot,  que el passat“. Amb aquestes paraules el secretari general del CEC, Guillem Correa, va iniciar el seu informe de gestió presentat a la 34a Assemblea General de l’entitat, celebrada el 29 de març 2014, per afegir a continuació “conscients de la situació en què ens trobem, optem per treballar per a un futur possible“.

Des de l’anterior assemblea fins a aquesta, el CEC ha hagut de dur a terme un fort reajustament econòmic i de recursos humans que, en part, s’ha pal·liat per la valuosa col·laboració de voluntaris i voluntàries, als qui es va agrair públicament el seu suport.

Com a informacions destacades cal mencionar, entre d’altres, la potenciació de l’Ensenyament de la Religio Evangèlica (ERE), l’impuls als Consells Evangèlics comarcals i Locals des del Departament de Territori del CEC, la celebració de les dues primeres Taules de Treball de Dignitat (àmbit social), la consolidació del Ministeri Evangèlic a Presons (MEP), el reinici d’activitats del Comitè Evangèlic per a la Immigració de Catalunya (CEIC), l’increment d’audiència del programa de televisio ‘Néixer de nou’, les relacions amb la Direcció General d’Afers Religiosos i amb altres departaments de la Generalitat amb algun dels quals hi ha interessants perspectives de col·laboració, i el nomenament del pastor Jaume Torrado com a nou secretari adjunt al secretari general.

Pel que fa al Pla de Treball 2014-2015, a més de continuar i engrandir la tasca que s’està fent es volen endegar les següents iniciatives:

:: Presentació del Festival de l’Esperança el 20 de setembre 2014, a Barcelona.

:: Festival de l’Esperança, els dies 1 i 2 de maig de 2015, al Palau Sant Jordi de Barcelona.

:: Preparació del Cinquè Centenari de la Reforma Protestant, a les quatre demarcacions de Catalunya:

Culte commemoratiu del Dia de la Reforma, 25 d’octubre 2014
Culte Unit d’Acció de Gràcies, 31 de gener de 2015
     Vigília de Pregària, quan el calendari ho permeti

:: Suport del CEC al Congrés Missioner, 29 de novembre 2014, a Barcelona.

Finalment, informar que la propera Assemblea del CEC tindrá lloc el dissabte 8 de novembre 2014.

 

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats