La FEREDE ha aprovat una iniciativa del CEC

En la reunió de la Plenària de FEREDE celebrada el passat 5 de març 2014 es va aprovar la iniciativa presentada pel Consell Evangèlic de Catalunya relativa a l’alta simultània de les esglésies a la FEREDE i als Consells Evangèlics Autonòmics.

A partir d’ara, tota església que sigui membre de FEREDE, o que sol·liciti ser-ho, automàticament també serà membre del corresponent Consell Evangèlic Autonòmic, quedant a criteri de la pròpia església o del Consell Autonòmic la facultat d’activar aquest dret.

En el cas que no s’activés, l’esglesia constarà com a membre del Consell Autonòmic.

En el cas que s’activi, haurà d’assumir les responsabilitats d’assistir a les assemblees i de fer front  a la quota; al mateix temps, tindrà tots els drets que això impliqui.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats