FIBE nova família evangèlica a FEREDE

Des del passat dimecres 5 de març i , en el marc de l’assemblea anual de FEREDE a Madrid , es va constituir formalment com a nova família denominaciona , a tots els efectes, la Federació Esglésies Betània Espanya (Fibe).

Aquesta decisió va ser avalada per una àmplia majoria de l’assemblea allà reunid , amb representants de totes les famílies i agrupacions evangèliques del país.

Les Esglésies Betània, com a moviment-fraternitat d’esglésies, van iniciar el seu camí ministerial a principis dels anys noranta, sota la direcció del pastor Julio Pérez Giménez, que és el seu president fundador. Actualment s’agrupen trenta-vuit esglésies evangèliques implantades en sis comunitats autònomes (Catalunya, València, Castella-la Manxa, Andalusia, Múrcia i Aragó) de la nostra geografia.

El seu projecte de plantació d’esglésies “Corona de Glòria” té com a objectiu fonamental l’establiment de noves esglésies a tot Espanya, volent assolir per al 2025 cent esglésies amb els seus respectius pastors.

Sens dubte és un gran motiu d’alegria per a tots nosaltres veure l’avanç i la consolidació d’un dels nous projectes nascuts al nostre país, al qual se li reconeix una tasca apreciable dins del moviment evangèlic espanyol i un dinamisme esperançador, com ens digués el seu president el mateix dia de l’acceptació estatal en FEREDE: “Betania és una baula més en la cadena de les diferents esglésies del Senyor al nostre país, només vol aportar el millor de si mateixa al conjunt de l’obra del Déu a Espanya.

Esteban Orlando
Coordinador Nacional de Fibe

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats