Els professors d’ERE opinen

Les opinions d’alguns del professors d’ERE ens mostren un ventall de valoracions i també de raons per les quals estan fent aquesta tasca. Transcrivim algunes d’elles amb l’interès de difondre l’ERE a Catalunya:

“Les classes d’ERE són una oportunitat única de col.laborar amb la missió de l’església quant a donar testimoni als qui ens envolten. A més a més, els alumnes veuen que la fe de la família no és una cosa estranya, limitada a ser compartida només en l’església, sinó que es pot viure també en l’àmbit escolar i que poden compartir amb alguns companys de l’escola.” (Alícia Nieto)

“L’ERE és una porta que Déu ha obert i s’ha de profitar.  Permet que hi hagi un punt de llum a l’escola que forma part de la societat que està en la foscor. Jo sóc mestra d’ERE perquè la millor assignatura que puc ensenyar és la Bíblia. I m’ha facilitat el poder donar testimoni i donar a conèixer el poble evangèlic. L’alumnat desitja que arribi l’hora de la seva classe d’ERE i no vol marxar quan s’acaba la classe.(Ester Rodríguez)

“Sóc professora de l’ERE en tres instituts de secundària de Lleida, des de fa dos anys;  l’experiència és inmillorable i molt gratificant. Que un professor de l’ERE estigui dins d’una escola o institut implica coses molt importants: donar a conèixer l’evangeli i el món evangèlic a l’equip de professors/es, normalitzar l’ensenyament religiós evangèlic, oferir el dret tant als pares/mares com als alumnes de poder optar per realitzar l’assignatura de l’ERE en el seu centre educatiu i poder  explicar la paraula de Déu als alumnes que han triat l’assignatura.
Animo  els pares i mares a què sol.licitin  en la preinscripció i en la  matrícula l’assignatura de l’ERE i si no veuen la casella de religió evangèlica en les matrícules, ho sol.licitin a la direcció del centre. (Rebeca Roset)

“L’ensenyament religiós evangèlic s’ensenya a les escoles d’una forma reglada, mai obligada i és una assignatura que els pares, mares o tutors han donat la seva autorització als centres educatius per poder fer-ho i cal agrair a tothom qui ho ha fet possible. És un punt de testimoni dins de la nostra societat i cal aprofitar-ho. Tant mestres com alumnat s’han mostrat molt contents a l’hora d’impartir les classes. (Anna Argelagué)

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats