Important informació fiscal per a les esglésies

Una nova normativa de l’Agència Tributària obliga a la presentació de declaracions i resums “exclusivament ” a través del certificat digital.

Des FEREDE se suggereix que els representants legals s’informin com més aviat millor a l’Agència Tributària dels requisits, entre els quals hi ha la presentació d’un certificat d’inscripció en el Ministeri de Justícia, la gestió del qual requereix diversos dies.

Des del passat 1 de gener ha entrat en vigor l’Ordre HAP/2194/2013 de l’Agència Tributària, per la qual es regulen els procediments i condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària.

En aquesta normativa es contempla la presentació mitjançant certificat digital , entre molts altres , dels models 182 i 190 , corresponents a la Declaració de Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades i al Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF (retencions del lloguer ), de manera que les entitats religioses que hagin de presentar aquestes declaracions han d’obtenir el certificat digital.


Més informació


Font: FEREDE, Actualidad Evangélica

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats