Sense retransmissió del Culte de la Reforma

O P I N I Ó  |  Ventijol suau  |  per Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC  |

El 31 d’octubre és el dia senyalat per commemorar l’inici del que es coneix com la Reforma Protestant de Martí Luter i el seu intent de renovació de la vida espiritual i doctrinal de l’Església.
Fer memòria d’aquest fet no forma part del calendari litúrgic de l’Església Protestant però sí del seu simbolisme teològic.

Per aquesta raó és una data a recordar i és una data a celebrar.
I per aquesta raó, durant 25 anys, el Consell Evangèlic de Catalunya (CEC) va posar sobre la taula la necessitat que, com a mínim, un cop a l’any la televisió pública de Catalunya retransmetés un Culte Protestant -tal i com habitualment es retransmeten altres celebracions litúrgiques-. I, en concret, que es retransmetés la commemoració del Dia de la Reforma Protestant.

Darrera d’aquesta petició hi havia una doble intencionalitat: mostrar la pluralitat religiosa del país i obrir l’accés a les minories religioses a la programació d’actes litúrgics.
Finalment la petició va ser atesa i els protestants, juntament amb altres confessions religioses que més recentment també ho havien plantejat, van poder accedir a la programació d’actes litúrgics a la televisió pública de Catalunya.

Fins aquí les bones notícies.
Però la crisi econòmica també ha arribat a la televisió pública de Catalunya.

Aquesta crisi s’ha emportat moltes coses pel camí i una de les que també s’ha emportat és la retransmissió dels actes litúrgics de les confessions que recentment ho havien aconseguit.
El que cal agrair de la televisió pública de Catalunya és que, a diferència d’altres televisions públiques, segueix entenent que la seva raó de ser és precisament aquesta: contribuir a fer visible la riquesa cultural, social, política i religiosa del país. A diferència de les televisions comercials, que estan orientades només a guanyar diners, la televisió pública ha d’estar orientada a equilibrar els seus comptes per fer possible el que s’ha dit anteriorment.

És cert, és una mala notícia que enguany ens quedem sense retransmissió del Culte del Dia de la Reforma Protestant. Però la bona noticia és que s’estan cercant fórmules per emetre, en el decurs del primer semestre de l’any 2014, un programa especial sobre el protestantisme a Catalunya.
La segona bona notícia és que accepten que les decisions que avui exigeix la crisi econòmica es podran repensar més endavant.

Hi haurà qui digui que és una proposta inacceptable.
D’altres diran que és realista en funció del moment que viu el país.

Si em permeten, jo m’arrengleroamb els que consideren que ara el que cal és ser realistes.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats