Nova Directiva del Consell

En el decurs de l’Assemblea també es va donar a conèixer una nova Directiva d’aquest Consell segons la qual aquelles Comunitats Locals que siguin independents, és a dir: que no formin part d’una família denominacional reconeguda, hauran de presentar la seva sol·licitud de membresia a aquest Consell, i ser admeses com a tals, per poder sol·licitar la seva membresia a la FEREDE.

L’Assemblea va ser oportunament informada no només d’aquesta nova Directiva, sinó també que amb aquest canvi s’ha tornat al procediment original d’aquest Consell segons el qual abans s’havia de ser membre del CEC per poder sol·licitar posteriorment ser membre de la FEREDE.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats