Assemblea 2013

El proppassat dissabte es va celebrar l’Assemblea anual del Consell Evangèlic de Catalunya corresponent a l’any 2013. Fins ara se celebraven dues assemblees a l’any però degut a la situació creada des d’ara se celebrarà únicament una.

Tal i com va titular l’Informe de Gestió del Plenari del CEC aquesta va ser l’Assemblea del Reajustament Econòmic pel que va passar l’any 2012 i pel que està passant l’any 2013.

Des del pressupost de l’any 2010 a l’actual s’ha produït una retallada del voltant dels 220.000 €. Malgrat les previsions i la capacitat d’anticipar-se l’impacte negatiu sobre els resultats de l’any 2012 ha estat superior als 49.000 €.

La força de la retallada s’ha pogut minorar gràcies al tancament de l’Oficina Tècnica d’aquest Consell i a la bona gestió dels anys anteriors que ha permès eixugar el resultat comptable.

A fi de poder minorar les pèrdues previstes per a l’any 2013 es va aprovar demanar una derrama consistent en mitja quota a totes entitats membres d’aquest Consell.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats