Cimera

Per Guillem Correa  |
El Consell Evangèlic de Catalunya ha convocat a una Cimera a tot un seguit de dirigents de les diferents famílies denominacionals, que en els darrers anys han demostrat el seu interès pel testimoniatge de l’Església Unida, per parlar sobre el present i el futur.
Aquesta Cimera s’emmarca en el procés de Consulta endegat l’any 2011 arran de la posada en marxa del Pla d’Acció: Catalunya 2011-2021.
El Consell Evangèlic no té cap altre interès que fer realitat el camí que les Esglésies determinin. És per aquesta raó que, com a part de l’esmentat Pla d’Acció, el Consell reitera, un i altre cop, la seva voluntat de consultar el parer de les Esglésies mitjançant la veu expressada pels seus dirigents.
Ens vam convocar els uns als altres per escoltar-nos els uns als altres.
El col·loqui formava part de les diferents ponències presentades.
El resultat aconseguit, en opinió dels assistents, va ser un encert.
El reptes que tenim davant nostre són molt importants tant a nivell intern com a nivell extern i és, precisament, en aquest moment quan més ens resulta necessari posar en valor la Teologia del Regne de Déu.
La Teologia del Regne de Déu és el fonament bíblic que ens porta a entendre la prioritat del bé comú per sobre del bé individual o, fins i tot, per sobre del bé grupal o denominacional.
Ja no es tracta només que la “meva Comunitat Local” respongui a l’expectativa divina. Es tracta que la meva Comunitat Local, la de cadascú de nosaltres, formi part del poble de Déu. Aquesta és la veritable expectativa de Déu, aquest és el veritable ensenyament bíblic.
La Teologia del Regne ens mostra que el localisme i l’individualisme no prioritzen el bé comú; ens ensenya que la majordomia cristiana consisteix no en administrar en benefici propi, sinó en benefici del Regne; ens demanda que concretem el que creiem sentint-nos, en un compromís actiu, part del poble reclamat per Déu.
La teologia dels regnes de taifes es contrària a la Teologia del Regne de Déu. La nostra unitat com a poble no està en funció dels serveis que rebem o de les prestacions que aconseguim.
El testimoniatge de l’Església Unida és la resposta bíblica a la pregària de Jesús.
No es tracta que tots siguem iguals o pensem de la mateixa manera.
Es tracta de concretar la nostra unitat mitjançant l’entitat més representativa del poble de Déu a Catalunya que és el Consell Evangèlic.
Només si aconseguim fer nostra la Teologia del Regne podrem fer front al nostre present i al nostre futur en comú en aquells reptes que només des de la unitat podrem encarar.
La Teologia del Regne es fonamenta en l’ensenyament bíblic segons el qual és millor donar que rebre, és millor ocupar-se de les necessitats dels altres i no només de les pròpies, és millor fer la voluntat de Déu que no pas la nostra.
Aquest va ser el propòsit de la Consulta, de la Cimera.
Aquest és el primer pas que, entre tots i totes, hem de construir.
Hem de madurar com a dirigents, com a poble i com a Esglésies per deixar enrere el nostre localisme i el nostre individualisme -que sempre justifiquem sota l’excusa de torn-.
Hem d’arribar a entendre que la Teologia del Regne és el fonament bíblic i teològic que farà possible un nou caminar entre nosaltres.
Fins que no ho entenguem tot continuarà igual.

 

Noticias relacionadas:

  • Por Guillem Correa  | El Consejo Evangélico de Cataluña ha convocado a una Cumbre a un buen núm ...

  • O P I N I Ó  |  Ventijol suau  |  Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC ...

  • O P I N I Ó  |  Ventijol suau  |  Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC ...

  • EL PUNT AVUI | 14 de novembre de 2016 Guillem Correa - Secretari general del Consell Evangèlic ...

  • O P I N I Ó  |  Ventijol suau  |  Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC ...

Els comentaris estan tancats