Més protestants i més musulmans a Espanya

O P I N I Ó  |  Ventijol suau  |  Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC  |

Segons les estadístiques de l’Observatori del Pluralisme Religiós el nombre de centres de culte ha crescut a Espanya fins arribar als actuals 5.871. D’aquests, el 27,4% es troba a Barcelona i Madrid amb 829 centres i 781 centres, respectivament. Si, a més a més, a la Comunitat de Catalunya i la de Madrid sumem Andalusia i la Comunitat Valencia trobem que entre les quatre apleguen el 61,3% de la totalitat.
Per ciutats, Madrid encapçala el rànquing amb 402 centres, seguit de Barcelona amb 247 i ocupant el tercer lloc València amb 116.
Si analitzem les dades per confessions trobem que els protestants, amb 3.353 centres, ocupem el primer lloc, la qual cosa significa un 57,11%. El musulmans amb 1.227 centres, i un 20,90%, ocupen el segon lloc i els testimonis de Jehovà amb 712 centres, i un 12,13%, el tercer.
Una darrera dada: els centres de culte musulmans creixen més en percentatge amb un 18,95%, és a dir: 195 centres més en relació a l’any anterior. Els protestants creixem més en xifres absolutes, amb 261 nous centres de culte, malgrat que en percentatge ens situem en un creixement del 8,44%.
Què ens expliquem aquests xifres?
Primer,
Entre d’altres realitats, ens mostren que el camí del pluralisme religiós es consolida de forma creixent.
Segon,
Que aquesta nova situació demanda, per part de les diferents administracions, una gestió pública del fet religiós més acurada del que ha estat fins ara.
Tercer,
Que la gestió de l’espai públic religiós ha de portar a la nostra societat a una reflexió més àmplia i més equilibrada del que això implica.
Quart,
Que les lleis, ordres, ordenances, usos i costums actuals són filles d’una realitat completament diferent de la que avui vivim.
Aquest creixement exponencial també comporta deures a les confessions. Uns deures per als que ens cal un tracte d’igualtat per part de les administracions. Tots hi sortiríem guanyant si es reforcessin les estructures confessionals que han de vertebrar el diàleg amb les diferents administracions. I és aquí, precisament, on es demostra el veritable tarannà democràtic dels qui  ens governen.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats