Nomenaments al Consell Evangèlic

O P I N I Ó  |  Ventijol Suau  |  Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC  | 

En el decurs del primer Plenari del Novè Cicle Organitzatiu del Consell Evangèlic de Catalunya es van confirmar els següents nomenaments pel quadrienni 2012-2016.
Com crec que és una noticia d’interès general la reprodueixo íntegrament:

Aquest Secretari General, en compliment de les responsabilitats que li han estat encomanades, informa a aquest Plenari dels següents nomenaments.
El Secretariat d’aquest Consell ha recaigut en els següents pastors:
President, senyor Benjamí Planes.

Secretari d’actes, senyor Ismael Gramaje.
Tresorer,  senyor Jordi Galdeano.
Vocals,  senyor Fidel Caralt, senyor Juli Pérez, senyor Jaume Torrado.

Així mateix es nomena directors i directores de Departament als pastors següents:
A Francesc Lobato, Departament de Missió i Evangelització.
A Joan Maria Argudo, Director de Diaconia Catalana.
A Jaume Torrado, Director de Relació amb les Esglésies.
A Mª Dolors Taengua, Directora de Territori.
A Fidel Caralt,  Director de Joventut.
A Ismael Gramaje,  Director d’Infància.
A Juli Pérez, Director del Consell Evangèlic a Barcelona.
A Jordi Galdeano, Director d’Afers Econòmics.

Quedant, a més a més, com a membres del Plenari els pastors
Andreu Dionís.

Emanuel Ferradura.
Josep Mª Martínez Torrents.
Joan Miró.
Rubén Miyar.
Eliseu Pradales
Josep Lluís Suárez.
Salvador Villar.

Posteriorment es nomenaran els secretaris o secretàries de cada Departament i els seus corresponents equips de treball així com els Delegats o Delegades Territorials.

Guillem Correa
Secretari General
Consell Evangèlic de Catalunya

 

Barcelona, 20 de juny de 2012

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats