Inici del 9è Cicle Organitzatiu del CEC

|*| La passada Assemblea General de l’entitat, celebrada el 19 de maig, va marcar l’inici del novè Cicle Organitzatiu del Consell Evangèlic de Catalunya, en què es va elegir la meitat del Plenari per als propers quatre anys. Els germans elegits van venir a sumar-se als qui continuen en el seu càrrec per dos anys més. Aquesta fórmula evita possibles dificultats de descoordinació i manca d’informació, en garantir un nivell suficient de continuïtat en el Consell Executiu.

La procedència dels nous membres és diversa, tant pel que fa a famílies denominacionals, com a localitats i demarcacions. L’objectiu és clar: afavorir la màxima participació de les entitats membres del CEC . Val a dir que alguns dels elegits han format part del Plenari en cicles organitzatius anteriors , però d’altres s’hi incorporen per primera vegada.

Així, el nou Plenari sorgit de la 32 Assemblea General es va reunir el passat 20 de juny.  En el decurs de la reunió es van abordar assumptes de cabdal importància i interès per a la Comunitat Protestant de Catalunya i per a l’entitat. També es va procedir al nomenament dels Directors dels Equips de Treball que venen a substituir,  en una nova fórmula organitzativa, les Àrees de Treball que fins ara estaven operatives.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats