Eleccions al Consell Evangèlic

O P I N I Ó  |  Ventijol Suau  |  Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC  |

Com tothom sap, el Consell Evangèlic de Catalunya és una institució democràtica en què periòdicament es convoquen eleccions, d’acord als temps establers pels seus Estatuts. Per aquesta raó, el proppassat dissabte les delegades i els delegats que composen l’Assemblea General d’aquest Consell van ser convocades i convocats per votar el nou Consell Executiu que dirigirà aquesta institució fins l’any 2016. D’aquesta manera es va constituir el Novè Cicle Legislatiu amb l’elecció del Secretari General i la resta de components que integraven la seva candidatura.

Cinc van ser les idees força que va aplegar la candidatura.
En Primer lloc, trobar les persones que es considera més idònies per assumir aquesta responsabilitat.
En Segon lloc, constatar que els integrants de la candidatura s’han identificat amb el Pla de Treball que va presentar el Secretari General sortint  i que va ser  aprovat per la darrera Assemblea General.
En Tercer lloc, garantir que una part de la candidatura fos de continuïtat.
En Quart lloc, ampliar la candidatura a fi de promoure la renovació amb la incorporació de noves cares al Consell Executiu.
En Cinquè i darrer lloc, fomentar la cohesió interna amb una candidatura d’integració, incorporant noves sensibilitats amb la participació de famílies denominacionals que fins ara encara no han format part del Plenari del Consell Executiu.

Es va presentar una única candidatura però les delgades i els delegats, en tenir el dret de votar individualment els seus integrants, van donar suport només a aquella part de la mateixa que garantia la continuïtat i la renovació però no pas als que representaven la integració de noves sensibilitats, ja que aquests no van aconseguir els dos terços necessaris per ser elegits.
Cal puntualitzar també que en aquest inici del Novè Cicle Legislatiu es va elegir només la meitat del Plenari del Consell Executiu i que en poc menys de dos anys caldrà elegir l’altra meitat.

Un cop celebrades les eleccions, el Secretari General del Consell Evangèlic nomenarà, d’entre els membres del Plenari, el nou Secretariat que, tal i com es va anunciar en el seu moment, serà molt més reduït que l’anterior. Complementàriament nomenarà els Coordinadors i Coordinadores dels diferents Equips de Treball que, també tal i com es va anunciar, serà molt més ampli en el seu número que el que havia estat fins ara. Es preveu que abans de la celebració de la pròxima sessió del Plenari del Consell Executiu ja estiguin fets tots aquests nomenaments.

En el seu informe de gestió el Plenari sortint va presentar a l’Assemblea la greu situació econòmica en què es troba el Consell Evangèlic i va fer a mans de la mateixa, entre d’altres informes, la posició de la Comunitat Protestant sobre la Llei de Centres de Culte que s’ha fet arribat tant a la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya com a les dues federacions municipalistes: la Federació i l’Associació de Municipis de Catalunya.
També es va posar de relleu l’encert de l’Alcalde de la ciutat de Barcelona d’instituir la Direcció General d’Afers Religiosos de la ciutat comtal.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats