A propòsit de la Pasqua

| Salm 117  |

“Lloeu el Senyor, tots els pobles; glorifiqueu-lo, totes les nacions:

el seu amor per nosaltres és immens, la fidelitat del Senyor durarà sempre.

Al·leluia!”

 

Noticias relacionadas:

  • O P I N I Ó  |  Ventijol suau  |  per Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del ...

  • O P I N I Ó  | Ventijol Suau |  Guillem Correa, pastor a Barcelona i Secretari General del ...

  • Un poble unit amb l’amor del Senyor sempre ha estat un poble fort i capaç d'aconseguir grans rep ...

  • R E F L E X I Ó  |  Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC Lluc ...

  • - Fidel Caralt -   La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel, que v ...

Els comentaris estan tancats