La formació del voluntariat

Un total de 171 alumnes ha assistit als 5 cursos de voluntariat que el Centre d’Estudis Joan Vallès ha organitzat durant l’any 2011. La Memòria 2011del Centre d’estudis recull diverses dades significatives que posen de manifest que tant les entitats socials protestants com les esglésies locals consideren requisit indispensable la formació dels seus voluntaris a l’objecte de treballar i atendre les necessitats amb excel•lència.

Els cursos amb un major seguiment són el d’Iniciació al Voluntariat (bàsic i previ a qualsevol altra formació específica), el de Voluntariat i Agents Pastorals als centres penitenciaris i el d’Atenció a col•lectius en risc social.

El Centre també ofereix la possibilitat d’organitzar  cursos sota demanda per a aquelles entitats que així ho sol•licitin.
Interessats/des contactar a cejv@consellevangelic.cat o al telèfon   93 424 10 20.

Esther Bonet
Coordinació Centre d’Estudis Joan Vallès

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats