Ensenyament de la Religió Evangèlica

| Aquesta assignatura promou els valors fonamentats en els principis bíblics |

ERE són les sigles de l’Ensenyament de la Religió Evangèlica.  A aquesta assignatura tenen dret els alumnes que cursen estudis de primària i secundària als centres públics de Catalunya, els quals estan en  l’obligació d’oferir-la.

És en el moment de realitzar la preinscripció que s’ha de marcar la casella que ofereix la classe de Religió Evangèlica. En cas que no n’aparegui al full de preinscripció o que no se n’hagi de fer; les famílies hauran d’omplir un document en què deixin manifest el desig que el seu fill o filla rebi aquesta classe.

Un cop s’ha omplert el model de sol•licitud esmentat s’ha de lliurar al centre educatiu deixant una còpia segellada  a fi de fer-la arribar al Consell Evangèlic de Catalunya a través del fax 934 25 31 44 o bé a l’adreça de correu ere @consellevangelic.cat perquè  es pugui fer-ne el seguiment.

Actualment,el cos de professors de l’ERE a Catalunya està en procés d’expansió. Com a novetat podem dir que hi ha dos professors disponibles per atendre les sol•licituds d’aquesta assignatura a la província de Lleida: un per al cicle de primària i una altra per a secundària. Així doncs, és molt important que les famílies realitzin la sol•licitud d’aquesta assignatura  perquè es pugi endegar el procés al Departament d’Educació.

Per a més informació i sol•licitud del  document per demanar l’ERE es pot trucar a l’oficina del Consell Evangèlic de Catalunya al 934 241 020 o per correu:  ere@consellevangelic.cat

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats