Bona comunicació

R E F L E X I Ó  |  Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC

Lluc 11:1
Déu no vol que tinguem simplement una religió. Ell vol que tinguem una relació, però perquè hi hagi una relació hi ha d’haver comunicació. El creador de l’univers es fa proper a tots aquells que el busquen. Ens escolta i també ens parla a través de la seva Paraula.

Aquesta és una de les primeres barreres que cauen quan ens reconciliem amb Déu. Crist, amb la seva obra a la Creu, ha fet possible que ens apropem amb fe i siguem perdonats, obtenint la salvació i la pau. És aleshores quan comença una relació que durarà per tota l’eternitat i que, mentre estem en aquest món, ha de desenvolupar-se a través de la pregària. L’oració és parlar amb Déu. Els fills parlen amb el seu Pare i reben d’ell l’ajut necessari per seguir endavant.

Els deixebles de Jesús, com a bons jueus, estaven acostumats a repetir oracions apreses de memòria a la sinagoga. És per això que es quedaven sorpresos de com Ell parlava amb el seu Pare. Amb tota naturalitat i confiança, amb respecte i reverència, però sense ritualismes ni frases fetes. I li digueren: ‘Ensenya’ns a orar’.

La resposta de Jesús ens parla de què l’oració ha de ser des del cor, sincera, sense repeticions i amb fe. El Pare nostre no és una oració per repetir. És un model per aprendre a orar, per a tots aquells que hem obert el nostre cor al Senyor.

Hi ha persones que diuen que preguen a Déu, però que sembla que no els escolta. No oblidem que perquè hi hagi una bona comunicació no solsament has de parlar tu; també has d’escoltar l’altre.

Quantes vegades intentes escoltar el que Déu et vol dir? Crec que aquest és el problema. Molta gent té a Déu com un recurs per a les seves necessitats, però no estan disposats a cercar de debò el Senyor. Ell no és una vareta màgica, per fer-la servir en moments de dificultats. Ell és el Déu, únic i veritable, que vol que tinguis una relació amb Ell, que et porta vida, esperança i amor.

Noticias relacionadas:

  • R E F L E X I Ó  |  Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC  |  | ...

  • R E  F L E X I Ó  |  Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC  | M ...

  • <Fidel Caralt>  “I la vida eterna és que et coneguin a tu, l'únic Déu veritable, i aque ...

  • < Fidel Caralt> “I jo us dic: Demaneu, i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i ...

  • R E F L E X I Ó  |  Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC  | Ma ...

Els comentaris estan tancats