Camí d’esperança

R E  F L E X I Ó  |  Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC  |

Mateu 12:18-21

Durant centenars d’anys el poble d’Israel havia esperat un salvador. Un Messies que els alliberés del jou dels imperis, com l’assiri, babilònic, grec o, en aquells moments, l’imperi romà. Esperaven que aquest llibertador fos un líder fort, capaç d’aixecar la resta del poble en una rebel•lió que fes possible que, per fi, Israel fos un poble lliure.

Jesucrist va aixecar aquesta expectativa i molts van creure que era aquest líder esperat. Alguns el van voler fer Rei, però cada vegada que això passava, ell fugia. El mateix Pilat també li va preguntar: Tu ets el Rei dels jueus? I ell va contestar: El meu regne no és d’aquest mon. Segurament a molts els va xafar la guitarra.

Jesús apunta més enllà del que veuen el nostres ulls. Avui, estem tots molt preocupats per la crisi econòmica, i s’estan fent moltes coses per aturar-la, però ens oblidem que també estem patint una crisi de manca d’ètica i de manca de valors. Una crisi que afecta les famílies i els individus; que afecta, fins i tot, els no nats.

Hi ha una tendència a creure que tot es resolt amb l’abundància material i la millora social, però el veritable problema de l’esser humà és a dins seu. Podem posar-lo en el millor dels escenaris i seguirà sent infeliç.

Jesús no va venir a canviar l’ordre polític i social del seu temps. Ell va venir a canviar les persones per dins. A crear un nou home, una nova dona, perquè el problema és a dins. El problema és que les nostres relacions amb Déu estan trencades. El pecat, i tots som pecadors, ens separa de Déu, afecta les nostres vides quotidianes i ens allunya de la gent. Aquestes relacions trencades provoquen infelicitat i manca d’esperança.

On és, doncs, la solució?

Segurament vostès diran: Estem cansats de sentir parlar de religió. Hi estic d’acord. Perquè la solució no és tenir una nova religió, sinó una nova relació amb el Creador. Ell no trencarà la canya que s’esquerda. El que Ell vol és que tornem, que ens reconciliem amb Déu.
Jesús va venir a crear el pont que ens porta a Déu. Hi ha esperança per a tots nosaltres i es troba en Jesús, el camí, la veritat i la vida. Jesús va dir: Jo soc la porta, qui entri per mi tindrà la vida.

Si travesses la porta, si creus en Jesús com el teu Salvador i Senyor, començaràs un camí d’esperança que et portarà fins a l’eternitat.

Noticias relacionadas:

  • R E F L E X I Ó  |  Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC  |  | ...

  • R E F L E X I Ó  |  Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC Lluc ...

  • < Fidel Caralt > Marc 2:21-22 Ningú no cus a un vestit vell un pedaç de roba sense tra ...

  • R E F L E X I Ó  |  Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC  | Ma ...

  • R E F L E X I Ó  |  Fidel Caralt, pastor a St. Joan Despí i col·laborador del programa Néixer de ...

Els comentaris estan tancats