Conclusions del III Congrés Protestant

El III Congrés Protestant de Catalunya va acabar les seves sessions aquest proppassat dissabte gràcies a la participació de 467 creients dels quals 287 van actuar com a delegats i delegades de les seves respectives Comunitats Locals. La Cloenda va comptar amb la col·laboració de la Coral Unida Evangèlica, especialment promoguda per aquesta ocasió, i amb un acte d’agraïment a l’equip del programa de televisió “Néixer de nou”, que s’emet pel Canal 33, en el seu 20è aniversari.

L’acte públic, al què es va convidar les Esglésies de Terrassa i tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat a participar en el congrés, va omplir de gom a gom el Teatre Principal.

Les propostes del Congrés van ser democràticament aprovades pels assistents i el document final és el que reprodueix tot seguit:

Resolucions del III Congrés Protestant de Catalunya

Reunits a la ciutat de Terrassa els dies 8, 9 i 10 de desembre de l’any 2011 els delegats, delegades i membres de les Esglésies Evangèliques de Catalunya, en el III Congrés Protestant de Catalunya, després d’un ampli procés d’estudi, reflexió i debat, hem arribat a les següents conclusions:

En primer lloc, s’ha analitzat quina és la situació actual de l’Església Protestant a Catalunya i del seu testimoni, on volem ser dintre de deu anys i s’ha tractat de dissenyar com arribar-hi.

En segon lloc, s’ha pres bona nota de les diferents aportacions dels congressistes que, malgrat no hagin estat totes acceptades, es faran arribar juntament amb les resolucions aprovades.

En tercer lloc, l’equip organitzador del congrés i el comitè de resolucions volen manifestar públicament el seu agraïment a tots els congressistes per la seva tasca i encara més especialment a tots els que han participat de manera més activa en els Tallers d’Escolta.

Fruit de tota aquesta tasca és el moment en què ens trobem.

Aquest procés s’ha fet en relació als següents cinc eixos d’actuació:

El Lideratge de Futur.
La Inclusió Social.
La Missió de l’Església.
L’Impacte Cultural.
La Rellevància Social.

I en cadascú dels eixos tractats han sorgit les següents resolucions:

En relació al Lideratge de Futur es proposa:
Primera,

Que el lideratge actual de les esglésies faci una avaluació de la viabilitat, eficàcia, eficiència i flexibilitat de les seves estructures internes i estigui disposat a fer un esforç hermenèutic per respondre amb unes estructures funcionals, positives i dinàmiques i poder aconseguir entre d’altres fites, el relleu generacional, facilitant la incorporació del lideratge de futur.

Segona,

Que des del Consell Evangèlic s’impulsi l’elaboració d’un marc ètic ministerial en què quedin reflectits uns criteris generals d’actuació, competències  i vies de col·laboració per poder fer viable, des del respecte i des de l’ètica ministerial, el treball que tots duem a terme com a col·laboradors de l’obra de Déu a Catalunya.

 

En relació a la Inclusió Social:
Confessem
:

El dolor que sentim davant les situacions de pobresa i d’exclusió social que viu la nostra societat i de manera molt més accentuada en els darrers anys de crisi econòmica.

Reconeixem que com a Església de Jesucrist, tot i posant en valor el nostre propi esforç que sobrepassa amb escreix les nostres capacitats, no estem fent prou per pal·liar aquesta situació ni per denunciar les causes que ens han portat fins aquí.

I es proposa:
Primera
:        A fi de mostrar que la nostra Església està a prop dels qui pateixen i que ho fem volent formar part de la realitat social del nostre país proposem:

Adherir-nos a la Iniciativa Legislativa Popular, que consisteix en recollir fins a 500.000 signatures, a fi d’evitar que quan una persona retorni el seu pis, perquè no pot fer front a la seva hipoteca, segueixi endeutat de per vida fins que torni el deute, amb els seus interessos, que li demanda la seva entitat bancària.


Segona
:        A fi d’ajudar a resoldre tant els problemes de finançament com de cofinançament dels Serveis Socials Protestants i de donar l’oportunitat que els creients puguem invertir els nostres estalvis sense por a què siguin socialment mal utilitzats (per les indústries de guerra, tabac, alcohol o explotació infantil entre d’altres) proposem:

Endegar una Cooperativa de Serveis Financers de Banca Ètica.

Continuar les reivindicacions perquè a la declaració de la renda s’incorpori la casella a favor dels Serveis Socials Protestants.


Tercera
:        Davant de la situació de dolor que es viu en aquesta societat demanem que el III Congrés Protestant aixequi la seva veu profètica en els següents termes:

Afirmem que els Valors del Regne de Déu estan molt lluny d’estar presents en la mesura que caldria esperar en el si de la nostra societat i per aquesta raó fem una doble crida:

En primer lloc:
Cridem l’Església de Jesucrist a donar un pas endavant més decisiu per ser sal i llum a la terra, per proclamar “l’any agradable” del Senyor i per anticipar, tant com ens sigui possible, la justícia del Regne de Déu aquí a la terra
.

En segon lloc:
Cridem els governants perquè siguin valents i concentrin el seu esforç en pal·liar les situacions de dolor, pobresa, injustícia i desesperació que ens envolten
perquè el moment que vivim requereix, de tots i cadascú, el millor que puguem donar per als altres.

 

En relació a la Missió de l’Església:

Primera, Promoure la creació de Consells Evangèlics Territorials, de ciutats o de comarques -segons calgui-.

Segona, Donar suport a la tasca de les famílies evangèliques a fi de fomentar la unitat de l’Església.

Tercera, Animar les diferents famílies evangèliques perquè a totes les ciutats de més de 50.000 habitants hi hagi, com a mínim, una Comunitat Local amb fort impacte cultural i rellevància social.

 

En relació a l’Impacte Cultural:

Primera, En relació al paper positiu de la religió i el diàleg interreligiós:
Demanar al poder polític que escolti el canvi religiós que viu el país
per tal que els mitjans de comunicació reflecteixin la diversitat i pluralitat existent.

Segona, En relació a la “pedagogia de l’acció”:
Promoure que les Comunitats Locals l’apleguin territorialment
a fi de poder vertebrar el diàleg interreligiós basat en la “Pedagogia de l’Acció”.

Tercera, En relació als mitjans de comunicació i la indústria cultural cristiana:
Dissenyar plans per donar suport a les indústries culturals d’inspiració protestant
ja existents i per promoure’n de noves.

 

En relació a la Rellevància Social:

Acords:

En primer lloc,
Crear un mapa
de tots els projectes existents d’impacte social.

En segon lloc,
Crear un comitè d’anàlisi
, visió i estratègia composat per experts procedents de les esglésies, famílies denominacionals  i entitats evangèliques, per elaborar durant el 2012 l’agenda del protestantisme català.

En tercer lloc,
Elaborar un programa de formació continuada
pels responsables delegats per a les esglésies, denominacions i entitats evangèliques.

 

Terrassa, 10 de desembre 2011.

Comitè de Resolucions

 

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats