Finançament del III CPC

El III Congrés Protestant de Catalunya es finançarà mitjançant les inscripcions de les delegacions de cada Església local. És per això que animem les esglésies de Catalunya a participar en aquest esdeveniment i a formalitzar les inscripcions a través del seu propi Promotor.

És important saber que el Promotor o Promotora és la persona que cada comunitat elegeix, d’entre els seus membres, per donar a conèixer el Congrés i responsabilitzar-se de fer les inscripcions al lloc web del III CPC. Encara hi ha temps per designar Promotor/a i convé fer-ho ja que totes les inscripcions que es formalitzin abans del 21 de novembre tindran un import reduït. Les que es facin a partir d’aquesta data seran per la totalitat de l’import d’inscripció.

S’espera que cada Església aporti un mínim de 4 delegats. Si es fa així les persones convidades a realitzar una activitat puntual al Congrés –grups de lloança, predicadors, voluntaris, entre altres- tindran un passi especial per a aquell dia. Si volen ser congressistes, la seva Església local els haurà d’incloure a la seva delegació.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats