FEREDE: Manifest per la Llibertat Religiosa a Espanya

La FEREDE ha fet públic recentment el document titulat Manifiesto por la Libertad Religiosa en España, fent-lo arribar a mitjans de comunicació, partits polítics, confessions religioses, institucions de l’Estat i, en definitiva, a tots els ciutadans -de qualsevol convicció o creença-,  ja que tal com subratlla el text “el que aquí està en joc no és un assumpte menor, sinó que es tracta de la defensa i protecció d’una de les potes sobre les quals es recolza tot el bastiment del nostre sistema de valors democràtics” .

La situació de desprotecció que afecta els llocs de culte de les esglésies protestants -amb tancaments i amenaces de tancaments a l’ordre del dia-, el tracte discriminatori i els vestigis de confessionalitat encoberta per part de l’Estat, són algunes de les denúncies que  s’esmenten en un text de tres folis en què, a més de denúncies i exigències molt concretes, es recorda que la llibertat religiosa i el seu exercici és un dret fonamental que l’Estat espanyol està obligat a garantir i facilitar en tot el territori-tal com ho ordena la Constitució espanyola, i ho recullen la Llei de Llibertat Religiosa 7 / 1980 i els Acords de Cooperació 24/1992- i no obstaculitzar-com succeeix amb alarmant freqüència.

Es tracta d’una situació que els protestants pateixen i denuncien en primera persona, però que afecta conjuntament als milions de creients pertanyents a diferents minories religioses que componen el divers -i cada vegada més plural- mapa religiós de l’Espanya del segle XXI. Una Espanya que, havent completat amb èxit la seva transició política, encara té pendent la transició religiosa cap a un Estat en què, la igualtat i la llibertat religiosa que proclama la Constitució, estiguin garantides de forma real i efectiva.

Text: Actualidad Evangélica

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats