Iniciatives de pregària a Catalunya

El darrer Plenari del CEC, celebrat el dimecres 20 de juliol, va ser un Plenari singular. Singular perquè, a més dels membres del Plenari, hi van ser convidats representants de diverses entitats representatives a l’àmbit evangèlic a casa nostra: (per ordre alfabètic) l’Aliança Evangèlica, l’Associació de Ministres de l’Evangeli de Catalunya, el Comitè Evangèlic per a la Immigració de Catalunya, la Confraternitat de Ministres de l’Evangeli de Catalunya, el Consell Evangèlic de Catalunya, la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya i Mi Esperanza. Una clara mostra que hi ha la voluntat, ferma i decidida, de fer camí plegats per a la consecució d’objectius de benedicció per a les comunitats locals així com per a la nostra terra.

Singular també perquè la reunió va girar en torn a vàries propostes de pregària que tindran lloc a partir de setembre 2011. En aquesta ocasió es van deixar a banda assumptes d’altre caire per centrar-se en aprofundir en la necessitat de promoure la pregària de l’Església en un any especial d’intercessió per Catalunya, tal com estableix el tercer eix del Pla d’Acció Catalunya 2011-2021. Com a resultat de la sessió de treball han quedat concretades diverses propostes de pregària, en diferents formats i per a diferents públics, així com els equips de treball que les han d’impulsar.

Oportunament es donaran a conèixer aquestes propostes amb detall  però, d’entrada, convidem els nostres lectors a tenir en compte el plantejament, a prendre’n nota i a estar atents a les properes informacions.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats