Promotors / es pel III CPC

Avancem cap al III Congrés Protestant de Catalunya (8, 9 i 10 de desembre 2011, a Terrassa). Superades les etapes de planificació i organització  del Congrés, convé ara  abordar noves accions que ajudaran a concretar les següents.

Donar a conèixer el Congrés –continguts, ponents, activitats complementàries, entre d’altres-és una de les prioritats dels propers mesos, tant de forma general com també en l’àmbit de les esglésies locals.  En aquest darrer cas, per informar del Congrés i promoure la inscripció de delegats i assistents de cadascuna de les esglésies locals, el CEC crea la figura del PROMOTOR/A i proposa que cada església evangèlica en nomeni un/a.

Les seves funcions, prèvies al Congrés, seran:

 • Ser el contacte reconegut de l’església, a efectes informatius i d’inscripcions del  III CPC.
 • Assistir a una sessió informativa en què s’explicarà el programa i participants del III CPC i es donaran les instruccions per a les inscripcions.
 • Presentar el III CPC a la seva pròpia església.
 • Promoure l’assistència dels germans i germanes de la comunitat al III CPC.
 • Responsabilitzar-se de formalitzar la inscripció d’assistents de l’església, en bloc,  al web del III CPC.

El procediment a seguir a cada comunitat és senzill:

 1. Determinar, com a església, ser presents al III CPC.
 2. Nomenar un/a Promotor/a, per part de l’òrgan de direcció de l’església local.
 3. Comunicar-ho a la secretaria tècnica del III CPC,  per correu electrònic a  3cpc@consellevangelic.cat o trucant al 93 424 10 20.
 4. Donar espai, en els cultes, trobades o altres reunions, al Promotor/a perquè pugui presentar el III CPC.
 5. Donar suport, en la forma i manera que es consideri oportú, als delegats i assistents al Congrés per afavorir les inscripcions.
 6. Acreditar els inscrits com a membres vinculats a la congregació.
 7. Assegurar-se que les inscripcions s’han formalitzat.

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats