El MEP participa a la 1a Jornada d’Entitats de La Model

En ocasió de la 1a Jornada d’Entitats del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (La Model),celebrada el 15 de juny, Samuel Aran, coordinador del Ministeri Evangèlic a Presons (de l’Àrea Social del CEC), va tenir ocasió de presentar el MEP als funcionaris i a la resta d’entitats del Tercer Sector que intervenen a La Model. També va explicar la tasca que es realitza no només en l’àmbit concret d’aquesta presó -atenció espiritual, formació, espai de diàleg, i acompanyament- sinó també fora del centre –suport a interns en règim obert i acompanyament a famílies dels interns-.

Des del CEC es valora molt positivament la realització d’una Jornada d’aquestes característiques,, especialment perquè ofereix un espai de diàleg i d’intercanvi d’experiències i a banda de les entitats ja esmentades, en igualtat de condicions amb la resta d’agents socials. A banda de les entitats socials, també es van presentar les Taules de Participació Social de 1r i de 2n Nivell.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats