Reunió del Secretariat del CEC

El Consell Evangèlic de Catalunya, en tant que entitat que aplega esglésies i organismes evangèlics a casa nostra, desenvolupa molts i diversos ministeris i projectes en nom de la Comunitat Protestant. Entre les 6 Àrees de Treball en què s’organitza el CEC  es duen a terme, des dels corresponents Departaments, un nombre important d’activitats, projectes i ministeris, amb la significativa, desinteressada i, d’altra banda, imprescindible col·laboració de moltes persones. Fruit d’aquest ampli suport és la tasca que es realitza des del Ministeri Evangèlic a Presons, l’Equip de Suport Tècnic a les Esglésies, el Centre d’Estudis Joan Vallès, Diaconia Catalana, el Comitè Evangèlic per a la Inmigració o el Departament de Cultura, per citar-ne alguns, a banda de les funcions de representativitat pròpies de l’entitat.

Per supervisar i establir les directrius que posteriorment implementa l’Oficina Tècnica del CEC es fan necessàries reunions periòdiques del Secretariat i del Plenari del CEC. Així, la reunió del Secretariat del passat 6 d’abril va tractar diversos temes entre els que destaquen la preparació de la propera Assemblea General de l’entitat, que tindrà lloc el 7 de maig,  a les dependències de l’Església Evangèlica d’Hostafrancs a Barcelona, la celebració del 30 aniversari del CEC, els dies 3 i 4 de juny a Barcelona, i del 3r Congrés Protestant de Catalunya, 8, 9 i 10 de desembre 2011 a Terrassa.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats