248 dies pel III Congrés Protestant de Catalunya

Som a vuit mesos del III CPC. Des del Comitè Organitzador,  l’Equip Operatiu i  la Secretaria Tècnica s’està avançant significativament en la preparació del Congrés. Així, el 26 de març, a les 18 h., es van reunir tots els ponents que participen en el redactat final de la Ponència Marc, a les dependències de JPC a Barcelona.

Lideratge de Futur, Rellevància Social, la Missió de l’Església avui, Inclusió Social i Impacte Cultural són els títols de les cinc ponències que conformen la Ponència Marc. Al front de cadascuna hi són els ponents principals que coordinen el treball de l’equip corresponent, format per 8 ponents. Aquesta àmplia participació de ponents posa de manifest la voluntat de què la Ponència marc reculli al màxim la pluralitat del protestantisme a Catalunya.

La trobada va permetre concretar la metodologia de treball al si de cada ponència, que es subdivideix en tres parts: Anàlisi de la situació actual, Prospectiva de com voldríem que fos l’Església l’any 2021 i com assolir els Reptes de futur que es plantegin.

El III Congrés Protestant de Catalunya se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de desembre de 2011, a la ciutat de Terrassa, sota el lema ‘UNITS PER A LA MISSIÓ. Escoltant-nos els uns als altres’.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats