II Fòrum Immigració, integració i Comunitats Religioses

El dimecres 30 de març de 2011, a les 9 del matí, començarà el II Fòrum sobre Immigració, integració i Comunitats Religioses, a l’Auditori del carrer València 244, 1r pis, de Barcelona.

Tal com s’explica en la presentació del Fòrum “la finalitat és debatre el paper dels líders religiosos en els processos d’integració i de participació ciutadana dels immigrants, a més de fomentar el contacte entre els participants per generar una xarxa de treball i d’intercanvi d’informació i experiències sobre la immigració, la integració i la religió”.

El Grup de Treball Estable de les Religions, del què el CEC en forma part, és una de les entitats organitzadora del Fòrum, juntament amb l’Associació Círculo Africano. El seu secretari executiu, Joan Hernández Serret, respon les nostres preguntes i ens amplia la informació.

Com va sorgir la idea d’organitzar el Segon Fòrum sobre Immigració, Integració i Comunitats Religioses a Barcelona?

El I Fòrum es va fer a Madrid al novembre de 2010. En aquella trobada hi va haver una presentació del GTER en tant que proposta pionera i singular a tot l’Estat. Atès que la raó del Fòrum és aprofundir en com els líders religiosos poden ajudar a la integració dels nouvinguts i el GTER està format per diferents confessions (catòlics, protestants, musulmans, jueus i ortodoxes) era imprescindible que fos convidat no només com a participant, sinó també com a entitat organitzadora.

En què consisteix aquest fòrum?

L’objectiu general del projecte és contribuir al desenvolupament d’eines pràctiques per a la integració bidireccional dels immigrants en la UE a través de la promoció del paper actiu dels líders religiosos immigrants com a agents d’integració en la societat europea secularitzada. Es farà a través de la creació d’una xarxa de líders religiosos i d’experts que treballen en l’àmbit de la immigració i elaborant una guia sobre què es pot fer per afavorir, des de les comunitats religioses, la integració. Aquesta guia es nodreix de tres treballs: una enquesta a diferents líders religiosos i persones vinculades al món de la immigració, un debat (el Fòrum en forma part) i uns documents de treball, que es desenvolupen dins del Fòrum, creant sessions de treball d’experts. És per això que els destinataris d’aquesta trobada són tant els líders religiosos, polítics i acadèmics, com especialment la gent sensibilitzada ja que la integració de la immigració afecta a tothom.

Quin impacte pensa que tindrà el Fòrum?

Al meu entendre, l’impacte més determinant serà a nivell de participació i de concreció d’accions interdisciplinàries. És rellevant que s’hagi aconseguit la participació de més de 40 ponents de diferents àmbits: acadèmic, religiós, polític, entre altres. També ho és que es podrà consolidar una xarxa de treball i d’intercanvi d’informació. Finalment, que el GTER serà el referent i avalador del procés a casa nostra.

Per a més informació o per a inscripcions: ceic@consellevangelic.cat

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats