La Llibertat Religiosa en perill a VALLDOREIX

Guillem Correa

Els darrers esdeveniments que s’estan produint a Valldoreix en relació a l’Església Protestant i les manifestacions públiques de les màximes autoritats d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada obren un escenari en el que s’està posant en perill la mateixa Llibertat Religiosa on el dret a la celebració cúltica col·lectiva n’és el principal fonament.

El Consell Evangèlic de Catalunya, que representa totes les Esglésies Protestants que tenen establert un Conveni de Cooperació amb l’Estat, i cal no oblidar que segons estadístiques de la pròpia Generalitat a Catalunya ja podem comptar més de 620 Comunitats Locals Protestants, veu amb molta preocupació la dinàmica en la que s’ha entrat.

Per aquesta raó, el motiu del present article és proposar les següents iniciatives:
Primer, convençuts que les autoritats locals són les màximes interessades en defensar la Llibertat Religiosa a la seva localitat demanar-los que contribueixin, de totes totes, a pacificar la situació tot deixant de plantejar la notícia als mitjans de comunicació com si fos un conflicte, quan en realitat no ho és pas.

Segon, oferir la mediació d’aquest Consell Evangèlic per trobar la solució tècnica més adient tot respectant els drets existents dels quals, estem convençuts, les autoritats locals en són els màxims garants. (Aprofito el punt per afirmar que tant de bo la majoria d’Esglésies Evangèliques de Catalunya disposessin de les instal·lacions de les que gaudeix la Comunitat de Valldoreix).

Tercer, demanar a les autoritats locals que surtin en defensa del bon nom i del bon testimoniatge de la Comunitat Protestant no només per la persecució històrica de la que ha estat objecte, sinó per la contribució a la cohesió ciudatana i a la tasca social, cultural i religiosa que aporta des de fa molts anys també a Valldoreix.

Quart, demanar a les autoritats locals que siguin les primeres en aplicar no només la lletra, sinó l’esperit de la Llei de Centres de Culte, i del seu Reglament posterior, de la Generalitat de Catalunya. L’esperit d’aquesta llei, tal i com vaig plantejar en seu parlamentària, amb el públic suport de la pràctica totalitat dels diferents grups politics presents a la Cambra Catalana, consisteix en “mantenir obertes quantes esglésies evangèliques estiguin celebrant culte públic en aquest moments i que se’n puguin obrir moltes més un cop aprovada la nova llei”.

Cal no oblidar que aquesta nova llei obre un termini de cinc anys, des de l’aprovació de la mateixa, perquè si alguna de les nostres Comunitats s’ha de posar al dia en funció dels requeriments establerts ho pugui fer en el termini indicat.

Lògicament, aquesta posada al dia estarà condicionada per la capacitat que tingui l’administració catalana de promoure les corresponents subvencions a favor de les minories religioses d’aquest país.

Hem de tenir present que les minories religioses som els únics ‘agents socials’ que seguim sent discriminats. Els protestants no demanem privilegis sinó igualtat. Volem tenir els mateixos drets que la resta de la societat, els mateixos drets: que l’Església Catòlica, que els Ajuntaments, que els Partits Polítics, que els Sindicats, les Patronals, les ONGs, les Associacions de Veïns i un llarg etcètera.

Els protestants reivindiquem aquests drets amb una salvetat. A diferència de les altres confessions religioses, els protestants entenem que aquesta igualtat només s’ha d’aplicar a tot el que està relacionat amb la “projecció pública de la nostra fe”, mentre que entenem que el sosteniment dels pastors o pastores i de la tasca de testimoniatge és responsabilitat econòmica de les pròpies Comunitats.

Malgrat sembli mentida, les minories religioses encara som discriminades en aquests país i estem convençuts que les autoritats locals de Valldoreix són conscients d’aquesta situació i són les primeres valedores en la defensa del nostres drets.

I, naturalment, i com no podia ser d’una altra manera, tot el contingut d’aquest article s’ha fet arribar a la Sra. Montserrat Turu, presidenta de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, perquè la nostra voluntat no és que s’assabenti del seu contingut pels diaris, sinó que es trobi la solució tècnica que permeti a la Comunitat Protestant de Valldoreix continuar tal i com està actualment i que pugui seguir fent la bona tasca i el bon testimoniatge que desenvolupa.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats