Nova Presència Evangèlica

El número 265 de la nova Presència Evangèlic, publicació editada per la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya (IBEC), és al carrer amb un seguit d’interessants articles i notícies de referència del Protestantisme, tant dins com fora de Catalunya.

Després de més de 40 anys d’editar-se sense interrupció, fa uns mesos va estrenar nou format, atractiu i actual. Al 1968, la IBEC va publicar el primer número de Presència Evangèlica, gràcies a l’impuls d’un reduït i entusiasta grup, al front del qual hi estava Àngel Cortès, i gràcies a la col•laboració inestimable de Salvador Salvador i Cots, l’impressor que es va atrevir a publicar la revista en una època de dificultats de tota mena; es tractava d’una revista… evangèlica i, a més, en català! Des de llavors, Presència Evangèlica ha anat adaptant-se als estils propis de cada època, mantenint una línia editorial lligada al Protestantisme a casa nostra, sense deixar de banda les informacions d’altres llocs del món.

Quan encara cal avançar significativament en la incorporació del català al si de les comunitats evangèliques a Catalunya, facilitant la comunicació del missatge de l’Evangeli als qui el parlen,  és pertinent valorar la important i continuada contribució de Presència Evangèlica a la normalització lingüística de la llengua del país.

Més informació a: www.ibec.cat

Font: Equip de Presència Evangèlica

CEC – 25.11.10

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats