La visita del Papa a Barcelona

< Guillem Correa >

La visita del papa Benet XVI a Barcelona és, com la visita de qualsevol altre líder religiós, positiva perquè fomenta valors d’espiritualitat. Des del punt de vista de la ciutat també és positiva perquè encara li dóna més rellevància internacional al cap i casal de Catalunya. I des del punt de vista artístic és un reconeixement a l’admirat Gaudí. Dit això cal afegir, tot seguit, que evidentment aquesta visita no té cap significació, religiosament parlant, per a la Comunitat Protestant.
Caldria esperar, en aquesta visita, que Benet XVI parlés a favor de les minories religioses d’aquest país a fi de promoure una veritable Llibertat Religiosa fonamentada en la igualtat entre les Confessions i en la igualtat entre aquestes i la societat civil organitzada.
Cal valorar també positivament que s’hagi convidat a l’acte els representants de la Comunitat Protestant. És la justa correspondència a la invitació que cada any fa el Consell Evangèlic de Catalunya a l’Església Catòlica, entre d’altres, per participar en el Culte commemoratiu del Dia de la Reforma que es retransmet en directe per la televisió pública de Catalunya.
No podem ignorar les anunciades manifestacions contràries a l’acte que, segurament, tindran lloc. Sense posar en qüestió en cap moment el dret de poder-se manifestar, tal volta una millor manera de fer-ho seria la de fomentar espais de diàleg que ens permetés un millor coneixement mutu.
Aquesta seria una altra bona raó que constatar la necessitat d’un Pacte Nacional per a la Normalització Religiosa. Un pacte que fomenti la neutralitat de l’administració amb totes les Confessions Religioses i que fomenti espais de cooperació activa entre aquestes i les diferents administracions.
Tota una proposta de treball per a la nova legislatura parlamentària.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats