FEREDE / CEC

 


Delegació de competències per a l’Assistència Religiosa
als centres penitenciaris

En una trobada celebrada a Madrid el passat 13 d’octubre, la FEREDE –representada pel seu secretari executiu, Mariano Blázquez- i el CEC –representat pel seu secretari general, Guillem Correa- van signar el Protocol de delegació de competències per a l’Assistència Religiosa Evangèlica (ARE).

Tot i que el CEC aporta una trajectòria de molts anys pel que fa a l’atenció religiosa als centres penitenciaris de Catalunya, a través del Ministeri Evangèlic a Presons -departament que forma part de l’Àrea Social del CEC-, aquest acord és rellevant perquè formalitza les relacions entre les dues entitats en aquest àmbit concret. També posa de manifest el reconeixement a la tasca realitzada i, en conseqüència, la possibilitat de treballar segons uns paràmetres comuns.

Segons informa FEREDE, la delegació de competències “s’emmarca en el desenvolupament dels Acords de Cooperació i és el segon que se subscriu per a la delegació de l’ARE entre FEREDE i un Consell Autonòmic –el primer es va establir amb el Consejo Evangélico de Cantabria-; també se n’ha signat un de similar, per a l’Assistència Religiosa als Hospitals, amb el Consejo Evangélico de Madrid.”

Text de l’acord >>>

CEC – 15.10.10

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats