El final d’un procés, l’inici d’un camí

< Guillem Correa >

Amb la publicació per part del Govern de la Generalitat del Reglament que desenvolupa la Llei de Centres de Culte finalitza un llarg camí però s’obre una nova etapa per a totes les confessions religioses i, en particular, per a les esglésies evangèliques de Catalunya.

Cal recordar que aquest canvi es va iniciar davant la situació en la què s’han trobat moltes i moltes esglésies evangèliques quan diferents ajuntaments han volgut regular, de manera diversa, dispersa i contradictòria en molts casos, tant l’establiment de nous centres de culte com el manteniment dels que ja estaven oberts.

El CEC sempre ha manifestat que aquesta era una llei necessària i, per aquesta raó, l’ha acompanyat des del principi, tot cercant que es mantingués el criteri d’igualtat i de justícia davant de presumptes situacions de privilegi.

També aquest Consell ha manifestat reiteradament que la llei era perfectible i, per aquesta raó, ha presentat quantes iniciatives ha cregut oportunes a fi que respongués a les necessitats no només de les esglésies evangèliques, sinó també de les diverses confessions establertes a casa nostra.

Amb la publicació del nou Reglament, s’inicia un camí en el que tots ens haurem d’aplicar a fi de fer real el que tants i tants cops hem repetit: “Que no es tanqui cap de les esglésies històriques de Catalunya” i també “que se’n puguin obrir moltes més”.  

“Que no es tanqui cap de les nostres esglésies”, perquè aquest fet significaria un retrocés en la Llibertat Religiosa d’aquest país, qüestió absolutament inacceptable. I “que se’n puguin obrir moltes més”, perquè el mapa de la pluralitat i la diversitat religiosa, ni de bon tros està acabat; perquè l’impuls de les esglésies evangèliques ens ha de portar a una realitat encara més viva de la que actualment estem gaudint.

És voluntat d’aquest Consell Evangèlic posar-se a disposició de tots els ajuntaments de Catalunya per afavorir la impecable execució de la nova llei. També és voluntat d’aquest Consell posar-se a disposició de totes les esglésies locals, que així ho vulguin, per treballar plegats davant les noves exigències legals. Aquesta és la raó per la que el CEC està impulsant l’Equip de Suport Tècnic a les Esglésies, tot desitjant que sigui una eina que respongui a les noves necessitats.

La nova Llei i el seu Reglament significaran un abans i un després. El pitjor que ens podria passar és que cadascú pensi que el millor camí és resoldre-ho individualment. Només plegats ens en podrem sortir d’una qüestió que ens afecta a tots.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats