Aprovat el Reglament de la Llei de centres de culte

El Govern de la Generalitat va fer públic ahir el Reglament que desplega la Llei de centres de culte,
aprovada el 22 de juliol de l’any 2009 pel Parlament de Catalunya.

Tal com es desprèn del document fet públic ahir pel Govern de la Generalitat, els centres de culte ja existents disposaran d’un termini de 5 anys per adaptar-se al nou reglament. Els de nova implantació hauran de sol·licitar a l’ajuntament corresponent la llicència municipal d’obertura i ús de centres de culte, quedant-ne exclosos els locals amb una superfície menor de 100 metres quadrats i amb un aforament inferior a 90 persones. En aquest cas només s’haurà de comunicar a l’ajuntament l’obertura del centre i el compliment de les característiques tècniques que estableix el reglament.

El Reglament desplega la Llei de centres de culte que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 22 juliol de 2009. Tot i establir una diferenciació entre els centres de culte ja existents i els nous, el text aprovat ara fixa, per a tots els centres, les condicions tècniques i materials requerides pel que fa a seguretat, salubritat, aïllament acústic, molèsties a tercers, accessibilitat, evacuació i aforament. 

Per altra banda, atès que la Llei de centres de culte indica que els ajuntaments han de preveure sòl per a locals amb ús de caràcter religiós, el Reglament concreta la forma i manera en què es determinarà la localització de sòl, que haurà d’estar ben comunicat per garantir en tot moment el dret de llibertat de culte. Segons el Vicepresident del Govern, Sr. Josep Lluís Carod-Rovira, els ajuntaments tindran un termini de 9 anys per ajustar-se a aquest requeriment. D’acord a l’esmentat document, l’aprovació d’aquest reglament garanteix el dret de llibertat de culte, sempre en locals que disposin de condicions adequades i, alhora, unifica els criteris de les normatives municipals.

Un cop es conegui el text aprovat, se sabrà amb exactitud quins són els requeriments exigits i, en conseqüència, es podrà concretar el procediment a seguir. No se’ns escapa la importància de l’impacte econòmic en la implementació de la Llei i del seu Reglament per part de les comunitats. En aquest sentit, el CEC ha demanat que aquesta Llei vagi acompanyada d’una memòria econòmica. Segons ens consta, el Govern de la Generalitat preveu un línia de subvencions i de crèdits per fer front a les despeses d’adequació dels centres de culte ja existents.

CEC – 21.07.10

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats