En defensa de la llibertat religiosa

El dret a la Llibertat Religiosa i el lliure exercici del dret fonamental de llibertat de culte van ser defensats pel secretari executiu de FEREDE, Mariano Blázquez, davant del Ministre de Justícia, Francisco Caamaño. Ambdues personalitats van coincidir en l’acte de presentació de la Memòria 2009 de la Fundación Pluralismo y Convivencia, el passat 15 de juny, a Madrid.

FEREDE, que representa les entitats religioses evangèliques a nivell de l’estat, va fer arribar al Ministre el malestar existent entre la Comunitat Protestant pel tancament o per l’obertura d’expedients a centres de culte en diversos municipis, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. L’aplicació de criteris restrictius per part dels ajuntaments, difícilment assumibles per les esglésies locals, ha donat lloc a situacions d’indefensió notòria. Altres factors, com ara les relacions amb el veïnat, han estat determinants per agreujar alguns casos.

Aquesta mateixa situació es dóna en diverses comunitats autònomes, especialment a Catalunya, Madrid, Galícia i Aragó.

Noticias FEREDE informa que, a més de la protecció dels centres de culte, l’entitat ha presentat un seguit de propostes per al nou projecte de llei de Llibertat Religiosa, les quals han quedat recollides, en bona part, en els esborranys amb què treballa el Govern de l’estat. 

A Catalunya, el Parlament va aprovar, al 2009, la llei de Centres de Culte, regulant així el dret a celebrar de manera col·lectiva i cúltica fe religiosa. Actualment s’està a l’espera de l’aprovació del Reglament corresponent per part del Govern de la Generalitat, a partir de la qual la llei entrarà en vigor en la seva totalitat. D’acord a darreres informacions, gairebé una seixantena d’esglésies tenen obert expedient de tancament a casa nostra.

Font: Noticias FEREDE
Fotografia: Manuel G. Lafuente

CEC – 23.06.10

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats