Revisió del pressupost CEC 2010

A l’igual que la resta de la societat, el CEC també es ressent de l’actual situació de crisi a casa nostra. Aquesta ha estat la raó per la qual el Plenari de l’entitat, reunit el 2 de juny, ha estudiat i aprovat una revisió del pressupost 2010.

La necessària adaptació pressupostària es concreta en una proposta d’austeritat que ajusta al màxim els recursos disponibles, quedant garantit el funcionament de les Àrees de Treball, Departaments i Organismes autònoms. Si bé les mesures adoptades retallen les disponibilitats econòmiques per a les activitats generals del CEC, s’ha acordat mantenir el criteri de revertir a les entitats membre part dels recursos econòmics per tal de donar suport i potenciar iniciatives que posin de manifest la realitat del poble evangèlic a casa nostra i contribueixin al bon testimoniatge.

CEC – 03.06.10

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats