III Congrés Protestant de Catalunya

Tal com ja es va avançar a la darrera assemblea general del CEC, el III Congrés Protestant de Catalunya tindrà lloc l’any vinent, del 8 al 10 de desembre, a Barcelona.

Preparar un esdeveniment d’aquestes característiques requereix un esforç de planificació i organització importants. Amb aquesta finalitat s’estan recollint propostes i iniciatives que hauran de ser estudiades per part del Comitè Organitzador, per concretar-se posteriorment.

El CEC desitja que aquest III Congrés propiciï espais de trobada, d’escolta activa, de diàleg i de relació fraternal que permetin treballar plegats per a la missió, tot enfortint els lligams entre les comunitats protestants de Catalunya.

Oportunament s’informarà de les presentacions del Congrés que es realitzaran a les quatre demarcacions catalanes, en la línia ja endegada d’apropament del CEC al territori, així com del contingut del programa.

CEC – 03.06.10

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats