El MEP supera els 200 Voluntaris

El Ministeri Evangèlic a Presons va superar el passat mes d’Abril els 200 voluntaris que de forma continuada o puntual col·laboren en el treball als centres penitenciaris de Catalunya. Això ha estat possible per dos fets. El primer és el curs d’Agents Pastorals que han finalitzat prop de 60 persones que s’estan incorporant als diferents equips de voluntaris. El segon és el centenar de persones que en els primers quatre mesos de l’any han col·laborat de forma puntual en diverses activitats i projectes de caire cultural o de lleure. 

Aprofitant aquest moment, el passat dissabte 8 de maig va tenir lloc la IX Jornada de Reflexió del Ministeri Evangèlic a Presons (MEP). L’acte, es va realitzar a les instal·lacions de l’Institut Bíblic i Seminari Teològic d’Espanya (IBSTE).

La vuitantena de persones presents van gaudir dels temps de meditació bíblica a càrrec de Josep Lluís Suárez, responsable de l’àrea social del CEC, el temps de lloança i de pregaria i, sobretot, del taller a càrrec de Fèlix Ortiz. Amb el tema: “Lideratge i treball en equip” es va voler aprofundir en la necessitat d’un nou paradigma ministerial que sigui inclusiu i cooperatiu.

Altres qüestions de la Jornada van estar la presentació de la “Guia per al respecte a la diversitat de creences en l’àmbit penitenciari”. Aquesta guia, de nova publicació per part de la Generalitat va ser distribuïda a la totalitat dels voluntaris del MEP. L’acceptació del document va ser molt bona, valorant-se entre altres qüestions la sensibilitat pel fet religiós per part de l’Administració i l’oportunitat de conèixer els fets diferencials de les altres confessions.

També es van presentar diversos documents com ara el “Manual d’acolliment del MEP”. Aquest document pretén il·lustrar sobre les bases i funcionament del Ministeri i, al temps, oferir el nou Codi Ètic i Manual de Bones Pràctiques. D’aquesta manera pretenem dotar-nos d’eines que ens permetin millorar en la tasca assistencial.

Altres temes de tipus administratiu i de funcionament, així com un temps per compartir les necessitats i reptes de futur del sistema penitenciari de Catalunya i també presentar el projecte de promoció del Voluntariat Penitenciari MEP van donar compliment als actes d’aquesta Jornada que va concloure amb unes paraules dirigides pel Secretari General del CEC, Guillem Correa.

CEC – 20.05.10

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats