CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID

El CEM va celebrar Assemblea General el dilluns 3 de maig de 2010, tenint com a assumptes més importants l’admissió de nous membres, la presentació de l’informe econòmic i pressupost, l’elecció de càrrecs i la concessió de la Medalla d’Honor del CEM.

En el decurs de la sessió, 13 noves entitats van ser incorporades com a membres de ple dret i es va aprovar l’informe econòmic i el pressupost per a l’any 2010.

Pel que fa a l’elecció de càrrecs, les responsabilitats van recaure en les següents persones:
   President: Pablo González
   Vicepresident: Leandro Roldán
   Vocals: Manuel García Lafuente; Jesús Manzano; Roberto González
   Secretari d’Actes: Ambrosio Aycon
   Conseller d’Acció Social: Raul García Pérez
   Conseller d’Assistència Religiosa: Juan José Román
   Conseller de Mitjans de Comunicació: vacant
   Conseller d’Ensenyament Religiós: vacant
   Conseller de Joventut: Pablo Villanueva
   Consellera de la Dona: Marisa Muñoz-Caballero

Finalment, es va decidir, a proposta de la Junta Directiva, atorgar la Medalla d’Honor del CEM a Misión Urbana, Asociación REMAR y al programa Tiempo de Creer-Tv (Buenas Noticias TV). L’acte de lliurament tindrà lloc en l’acte de celebració del Dia de la Reforma, el 31 d’octubre.

Font: Noticias FEREDE
CEC – 06.05.10

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats